Napadi   

Atemi udaraci u vitalne tačke
Chudan zuki (tsuki) udarac pesnicom u predeo stomaka
Gedan zuki udarac pesnicom u predeo donjeg stomaka
Gyaku zuki udarac u kontra stavu
Jodan zuki udarac pesnicom u predelu glave
Kaeshi zuki kontra udarac
Katate uchi udarac jednom rukom
Men uchi udarac u glavu
Maegeri udarac nogom
Mune tsuki udarac pesnicom u predeo grudi
Oi zuki udarac sa korakom
Shomen uchi udarac odozgo
Tsuki u aikidou, to je najčešće Chudan Oi-zuki
Uchi napred, prednja strana, npr. kod napada (SHOMEN UCHI)
Yokomen uchi dijagonalni udarac odozgo
Yoko uchi udarac sa strane

 

Katate dori (tori) hvat rukom za ruku (gyako-hanmi)
Katate dori aihanmi hvat rukom za ruku - desna za desnu
Kosadori hvat rukom za ruku - desna za desnu (Katate dori aihanmi)
Katate ryote dori hvat sa dve ruke za jednu ruku
Morote dori hvat sa dve ruke za jednu ruku  (Katate ryote dori)
Kubi jime davljenje (pogledati KUBI JIME) u abecednom rečniku)
Kata dori hvat za rame sa jednom rukom
Ryokata dori hvat sa dve ruke za dva ramena 
Ryote dori hvat sa dve ruke za dve ruke 
Mune dori hvat za grudi (revere)
Hiji dori hvat za lakat
Sode dori hvat za rukav
Ushiro eri dori hvat iza leđa rukom za okovratnik ispod temena
Ushiro ryote dori hvat iza leđa sa dve ruke za dve ruke
Ushiro ryokata dori hvat iza leđa sa dve ruke za dva ramena 
Ushiro dori hvat iza leđa sa obe ruke preko ruku torija
Ushiro katate dori kubishime hvat iza leđa sa jednom rukom za ruku i davljenje drugom
Ushiro kubishime davljenje iza leđa

 

Kata dori men uchi hvat za rame sa jednom rukom i napad drugom odozgo
Mune dori men uchi hvat za grudi (revere) jednom rukom i napad drugom odozgo

 

 Delovi tela   

Abara rebra
Ago usta
Ashi noga
Ashikubi gležanj
Atama glava
Chototsu tačka udarca između očiju
Daitai bedro
Dokko tačka pritiska iza uva
Empi lakat
Eri okovratnik, kragna
Fukuto tačka udarca neposredno iznad kolena
Ganmen lice
Gekon tačka pritiska ispod donje usne
Hara stomak
Haishu zadnji deo ruke
Haito greben šake
Haiwan podlaktica
Hiji lakat
Hitai čelo
Jinchu tačka pritiska iznad gornje usne ispod nosa
Jintai telo
Jinkai kyusho vitalne tačke na ljudskom telu
Juizo predeo bubrega, krsta
Kakato peta
Kakuto spoljni deo ručnog zgloba (kod udarca)
Kashi noge
Katate ruka
Kote šaka,  "mala ruka"
Kubi vrat
Kubinaka atemi tačka na glavi
Kyusho vitalne tačke na telu
Mata prepone, slabine
Men glava
Mimi uši
Morote obe ruke
Mune grudni koš
Naike tačka pritiska kod gležnja
Seikatanden donji stomak
Seikanoiten "jedna tačka u donjem stomaku - tanden"
Seiken pesnica
Seikichu kičma
Senaka zadnji deo tela
Shintai telo
Shita hara donji stomak
Shomen lice
Shuhai zadnji deo ruke
Sode rukav
Sokei prepone, slabine
Sokuso krajevi nožnih prstiju (kod udaraca)
Sokutei peta
Sokuto brid stopala
Tanden stomak
Te ruka
Tegatana "ruka mač" - spoljni brid šake
Tekubi ručni zglob, zglavak
Tenohira dlan
Tento atemi tačka na iza glave
Tettsui "pesnica kao čekić"
Teura unutrašnji deo ruke
Ude ruka (od šake do ramena)
Waki pazuh
Wakikage atemi tačka ispod pazuha
Yokomen glava sa strane
Yubi prst
Zengaku čelo
Zenwan podlaktica

 

 Brojanje   

1 一 Ichi jedan
2 二 Ni  
3 三San tri
4 四 Shi (ili  yon) četiri
5 五 Go pet
6 六 Roku šest
7 七 Shichi (ili nana) sedam
8 八 Hachi osam
9 九 Kyu devet
10 十 Jyu deset
11 Jyu ich jedanest
12 Jyu ni dvanest
13 Jyu san trinest
14 Jyu shi ili Jyu yon četrnest ... itd.
36 San jyu roku trideset šest
43 Yon jyu san četrdeset tri
72 Nana jyu ni sedamdeset dva
99 Kyu jyu kyu devedeset devet
100 百 Hyaku sto
1000 千 Sen hiljadu
10000 Man deset hiljada
101 Hyaku ichi sto jedan
201 Ni hyaku ichi dve stotine jedan
546 Go hyaku yon jyu roku petsto četrdeset šest
3427 San zen yon hyaku ni jyu nana (ili shichi) tri hiljade četri stotine dvadeset sedam
33456 San man san zen yon hyaku go jyu roku  

 

Izuzetci

  • "shi" kao "četri" koristi se samo kao jednocifren broj ili ako je u pitanju zadnja cifra. Znači, koristi se "shi" ili "yon" kod 3654, ali samo "yon" kod 40, 400, 4000, itd.
  • "shichi" kao "sedam" se takođe čita kao jednocifren broj ili ako je u pitanju zadnja cifra u broju. Znači, možemo koristi "shichi" ili "nana" kod 9607, ali samo "nana" kod 70, 700, 7000, itd.
  • 600 = "roppyaku" (ne "rokyu hyaku")
  • 800 = "happyaku" (ne "hachi hyaku")
  • 8000 = "hassen" (ne "hachi sen")

 Naredbe   

Ato nazad
Hajime start
Hayaku brzo
Kiyotsukete oprezno, pažljivo
Kamiza ni rei pozdrav ka kamizi (čelo sale)
Koutai promena
Mate sačekaj
Mawatte okreni se
Mokuso zatvorite oči
Suwatte sedite
Otagai ni rei uzajamni pozdrav
Rei pozdrav poklonom  
Sensei ni rei pozdrav učitelju
Yame stop
Yoi spremni
Yukuri sporije
Yuru yaka ni mekano

 

Arigato hvala - neformalno
Domo hvala - neformalno
Domo arigato hvala - učtivo
Domo arigato gozaimasu mnogo hvala (vrlo učtivo) za nešto što se upravo događa
Domo arigato gozaimas'ta mnogo hvala (vrlo učtivo) za nešto što se tek zavrlilo
Dozo izvolite
Gomen nasai izvinite
Irashaj dobro došli
Konbanva dobro veče
Ojasumi nasai lako noć
Ohajo dobar dan
Onegaishimasu zamoliti nekog da sa vama vežba
Sayonara doviđenja
Sumimasen izvinite (da privučete pažnju)
Hai da
Iie ne
Wakarimasu razumem
Wakarimasen nerazumem

 

 Kretanja   

 

Asoko tamo
Ayumi ashi ukršteni korak
Chudan srednje, srednji deo tela
Chokusen na pravoj liniji, direktno  CHOKUSEN NO IRIMI = direktni ulazak
Gyaku obrnuto, kontra
Gedan nisko, donji deo tela (od struka naniže)
Hantai ni u suprotnom pravcu
Happo u osam pravaca, svuda
Heiko paralelno
Hidari levo
Ichimonji na pravoj liniji
Jodan visoko, gornji deo tela (glava)
Fumi komi promena stava koracima napred ili nazad
Tsugi ashi klizeći korak (iz visokog u visoki stav)
Okuri ashi klizeći korak (iz širokog u široki stav)
Tenkan okret oko prednje noge za 180 stepeni
Tenšin kretanje  unazad pod uglom od 45 stepeni sa privlačenjem prednje noge (sa promenom stava: USHIRO ASHI Tenšin - Tenšin sa nogom koja je na početku bila otpozadi)
Tai Sabaki kretanja tela
Mae napred
Migi desno
Massugu pravo napred
Naka center
Naka ni ka centru
Naname diagonalno
Omote direktno
Otoshi bacanje
Shikko kretanje na kolenima
Shomen pravo napred
Soto spoljna strana
Ura iza
Uchi prednja strana
Ushiro pozadi, iza
Ue gore
Kaiten okret u mestu, krug, točak
Kiku niže
Komi približiti se
Yoko sa strane
Waki iza pazuha
Zenpo napred

 

 Stavovi   

Anza položaj u kome se sedi sa prekrštenim nogama - (turski sed)
Chudan srednji stav , mač u sredini, seigan je chudan gamae.
Gedan niski položaj,  mač u donjem položaju
Hanmi stav sa jednom nogom napred
Hasso gamae stav sa mačem ili štapom na ramenu
Hitoemi ulazak paralelno napred
Iai hiza, Tate hiza klečanje
Jodan gamae visok stav, mač se drži iznad glave
Kamae stav
Karuma kao waki gamae, mač horizontalno
Kongo oštrica vertikalno pored lica
Seiza položaj u kome se sedi na potkolenicama (kleči)
Seigan prirodan položaj, osnovni stav sa mačem
Tachi na nogama
Waki gamae stav u kome se mač drži spušten iza tela, sa strane

 

 Poluge i bacanja   

Ikkyo 1.forma (prvo učenje)  - oshi taoshi, ude osae
Nikyo 2.forma (drugo učenje) - kote mawashi, kotemaki
Sankyo 3.forma (treće učenje) - kote hineri, shibori-kime
Yonkyo 4.forma (četvrto učenje) - tekubi osae
Gokyo 5.forma (peto učenje) - kuji-osae, ude hishigi
Rokyo stari naziv za Hiji kime osae
Hiji kime osae fiksacija sa polugom na laktu

 

Aiki nage bacanje aikiem. Tori se postavlja telom ispred putanje kretanja ukea.
Aiki otoshi više bacanje u aikidou.
Irimi nage bacanje sa ulaskom  ( Pogledati program za polaganje )
Juji nage, juji garami bacanje sa uplitanjem ruku  (bukvalno - deseto bacanje)
Kaiten nage kružno (točak) bacanje. Postoji kao uchi-kaiten nage i soto-kaiten nage (unutra i spolja)
Kokyu ho vežba u paru u sedećem položaju za postizanje kokjua. Zove se i morotetori kokyu nage ili ryotemochi kokynage ude-oroshi irimi
Kokyu nage bacanje sa kokjuom. Veliki broj aikido tehnika nosi ovo ime. Tehnika se najčešće završava  padom napred ukea.
Koshi nage bacanje preko kukova
Kote gaeshi bacanje sa zavrtanjem šake
Shiho nage bacanje u četiri pravca
Tenchi nage bacanje "nebo - zemlja"
Suni gaeshi bacanje u ugao
Sumi otoshi spuštanje u ugao, tehnika bacanja
Ushiro kyri otoshi povlačenje leđa unazad
Ganseki otoshi napredno bacanje preko ramena

 

 Pojasevi i zvanja   

Dan majstorski pojasevi, od 1. do 10: shodan, nidan, sandan, yondan, godan, rokudan, nanadan, hachidan, kudan, judan. "Crni pojas". U IAF organizaciji trenutno je 9. dan najveći pojas.
Doshu "vođa puta" (danas je to Moriteru Ueshiba)
Dojo cho vođa sale - dođoa
Fuku Shidoin asistent  učitelj -   (radi se o tituli)
Kayoi deshi učenici koji žive izvan sale (pogledaj UCHI DESHI)
Kohai mlađi učenik
Kyu učenički pojasevi, od 6. do 1. - respektivno: rokyu, gokyu, yonkyu, sankyu, nikkyu, ikkyu
Shidoin učitelj   (radi se o tituli)
Sempai stariji učenik
Sensei učitelj
Shihan stariji učitelj - "učitelj učitelja" -  (radi se o tituli)
Soke prvi čovek stila (u tom trenutku glava porodice)
Mudansha nosilac kyu pojasa - bukvalno "bez dana"
O Sensei Veliki učitelj Morihei Uešiba
Uchi dechi učenici koji žive u okviru DOJO-a (pogledaj Intervju sa Saotome i Saito senseiem)
Yudansha nosilac dan pojasa, crni pojas

 

 Tehnike   

Atemiwaza tehnike udaraca
Ukemi pad - bukvalno: "primiti telo"
Kumitachi ili Tachi - vežbe mačem u paru.
Kumijo vežbe štapom u  paru
Tachidori tehnike odbrane za oduzimanja mača
Tantodori tehnike odbrane za oduzimanja noža
Hanmihandachi waza tehnike koje se izvode kada je tori u suwari (na kolenima) a uke u tachi wazi. (na nogama)
Hitoriwaza "vežbanje sa nevidljivim partnerom"
Henke waza pretapanje jedne tehnike u drugu, Nagashiwaza
Jiyuwaza slobodan stil izvođenja tehnika - najčešće na dogovoren napad od strane više napadača. Razlikuje se od  Randorija u drugim veštinama.
Jimewaza tehnike davljenja
Jodori tehnike odbrane za oduzimanja štapa
Futaridori odbrana od više napadača ( ni-nigaeki od dvojce, san-nigaeki od trojce)
Kaeshiwaza tehnike kontri (GAESHI-WAZA)
Kansetsuwaza tehnike narušavanja - katami waza npr. nikyo, sankyo
Katamewaza tehnike kontrole - osae waza, kensetsu waza, shime waza
Kihonwaza osnovne tehnike ( Pogledati program za polaganje )
Nagashiwaza pretapanje jedne tehnike u drugu, Henke waza
Newaza tehnike rvanja
Ojiwaza tehnike bloka i kontranapada
Omotewaza direktne tehnike
Shiwaza tehnike kontri, Kaeshi-waza
Sutemiwaza požrtvovane tehnike
Suwariwaza tehnike koje se izvode u  parteru (na kolenima)
Tachiwaza tehnike koje se izvode u stojećem stavu
Tewaza ručne tehnike (kao odbrana od oružja)
Ushirowaza tehnike odbrane od napada sa leđa
Ukewaza tehnike blokiranja
Waza tehnika, forma

 

 Odeća u kojoj se vežba   

Tenugui platnena marama, nosi se na glavi u kendou ispod kacige
Keiko gi, do gi, gi odeća u kojoj se vežba, u aikidou - beli kimono.
Embu gi odeća za svečane prilike (demonstracije)
Hakama široke japanske pantalone. Vezuju se trakama oko struka.Nose ih imaoci dan pojasa, crne ili tamno plave.
Haori kratki ogrtač
Hera deo na hakami iza leđa koji se podvlači ispod pojasa.
Kesa rever
Koshiita zadnji deo hakame koji dolazi na kukove
Sode rukav
Tabi japanske čarape sa odvojenim palcem.
Tanomo dugački svečani ogrtač
Obi pojas
Matadachi deo sa strane na hakami
Zekken izvezeno ili napisano ime ili ime dođoa na odeći
Zori japanske sandale. Služe nam da dođemo do tatamija sa čistim nogama!

 

 Ostali termini u vezi aikidoa   

Agatsu

pobeda nad samim sobom. Prema osnivaču, prava pobeda (MASAKATSU) je pobeda koju neko postiže nad samim sobom (AGATSU). Shodno tome, jedna od osnivačevih izreka je bila " MASAKATSU AGATSU"  što znači: "Prava pobeda je vladanje (nad samim) sobom". Pogledajte više o ovome.

Aikido reč AIKIDO je sastavljena od tri japanska ideograma:  AI- harmonija, ljubav;  KI-duh, um ili energija univerzuma i  DO- put, staza, način. Odatle, AIKIDO je "Put harmonije sa energijom unuverzuma ili put ljubavi". Pogledajte na strani "O aikidou"  
Aiki taiso vežbe oblikovanja koje se koriste u aikidou, najčešće u okviru zagrevanja.
Aikidoka osoba koja se bavi aikidom.
Aikikai

aikido asociacija, termin koji se koristi da označi organizaciju stvorenu od strane osnivača za širenje aikidoa. Takođe, da napravi razliku između izvornog aikidoa i raznih novonastalih derivatnih stilova koji su potekli od nekadašnjih osnivačevih učenika ili onih koji su tu i tamo vežbali aikido.  Pogledajte opširnije

Atemi

udarac u vitalne tačke. Udarac upućen u napadača sa namerom da dovede u neravnotežu ili odvrati pažnju. Atemi je vrlo bitan kod  prolazka i održavanja odgovarajuće distance između partnera.  Prva stvar koju koju će većina ljudi učiniti kada oseti da se njihovim telom upravlja na njima nepoznat način je da povuku u nazad svoje udove i da spuste i udalje svoje težište. Odgovarajućom upotrebom atemija moguće je stvoriti prolaz kroz napadačevu prirodnu odbranu, olakšavajući primenu aikido tehnika.

Ai Nuke međusobno izbegavanje. Završetak duela u kome svaki učesnik izbegava da povredi onog drugog. Ovo odgovara idealu aikidoa prema kome se sukob (raz)rešava bez povređivanja ikoga.
Ai Uchi međusobno ubijanje (uništenje). Završetak duela u kome jedan učesnik ubija drugoga. U klasičnoj japanskoj veštini mačevanja vežbači su često ohrabrivani da ulaze u duel sa ciljem da postignu makar AI UCHI. Zamisao da se pobedi u duelu čak i po cenu sopstvenog života je prenošena  da pomogne u odgajanju stava u kome je um pojedinca usresređen na zadatak sasecanja protivnika. Pogledati tekst Zen i samuraji.
Bokken ili Bokuto drveni mač. Veliki deo aikido kretanja je nastao iz kretanja sa mačem. Istinsko učenje aikidoa je nemoguće bez rada sa mačem. Boken oblikom i dužinom podseća na katanu.
Budo borilački (ratnički) put. Japanski ideogram za BU je izveden iz ideograma koji znači zaustaviti (oružje koje liči na) halebardu. U aikidou je usvojeno da je najbolji put sprečavanja sukoba da se naglasi izgrađivanje individualnog karaktera. Put (DO) AIKI-a  je istovetan putu BU-a.
Bushi ratnik, borac
Bushi no nasake ratničko osećanje milosrđa i blagosti. Pandan u evropskoj kulturi je pojam viteštva.(vidi KATSU JINKEN)
Chuku koncentracija
Do put. Japanski  ideogram za "DO" je indentičan Kineskom za TAO (kao "Taoizam"). U aikiDO-u do se odnosi na put ili način u filozofskom smislu. 
Dojo sala za treniranje borilačkih veština ( bukvano: "mesto puta"). U zen manastirima sala u  kojoj se sprovode duhovne vežbe i meditacija. Japansko tradicionalno ophođenje propisuje poklon u pravcu čela sale (SHOMEN) uvek kad ulazimo ili izlazimo iz nje.
Dojo Cho vođa dođoa. Trenutno je  Moriteru Ueshiba (unuk osnivača) DOJO CHO World Aikido Headquarters-a ("HOMBU DOJO") u Tokiju, Japan.  
Embukai aikido demonstracija,  prikaz veštine
Furi Kaburi pokret podizanja mača. Ovaj pokret se sadrži u mnogom tehnikama, npr. IKKYO, IRIMI-NAGE,  SHIHO-NAGE.
Go pet
Hachi osam
Hakama široke japanske pantalone. Vezuju se trakama oko struka. Nose ih yudanshe tj. nosioci crnog pojasa, crne ili tamno plave. Devojke u nekim salama nose bele hakame iako nemaju dan pojas. Takođe, hakama se nosi i u kendou i yaidou.
Hara stomak. Često se koristi kao sinonim za tanden ili SAIKA NO ITEN - jednu tačku u stomaku smeštenu oko 5 cm ispod pupka, blizu težišta tela. Hara je izvor   KI-a tj. životne energije.
Haragei  Doslovno prevedeno, pojam znači "umetnost stomaka", a odnosi se na razmenu misli i osećaja koji su implicirani (dati u aluziji, asocijaciji ili skriveno naznačeni) u razgovoru, a nisu izričito navedeni. Više o ovome
Haragei (u borilačkim veštinama) Pojam Harageija u borilačkim veštinama ima sasvim drugi smisao, obično je objašnjavan kao vrsta šestog čula, sposobnost da predvidimo napad ili osetimo neprijateljsku nameru. Više o ovome
Hakari gaeko rad na treningu u grupama.
Hasso no Kamae položaj oblika osmice. Ne odgovara arapskom broju 8 nego japanskom ideogramu koji više liči na krov kuće. Mač se u ovom položaju nalazi pored glave tako da se laktovi drže spušteni i rašireni.
Henka Waza tehnike variacija. Početak jedne tehnike i završetak drugom tehnokom.npr IKKYO koji se završava kao IRIMI NAGE
Hombu Dojo centralni dođo organizacije.Aikikai hombu dođo nalazi se u Tokiju.
Ichi jedan
Ikkyo undo prva vežba, vežba za ikkyo. Iz širokog stava, pomeranjem kukova napred ruke idu putanjom uz telo i iz položaja na kukovima lučno dolaze do seigan položaja. Uz pokret kukova unazad, istom putanjom ruke idu nazad i zaustavljaju se na kukovima sa zatvorenim pesnicama. Šake se otvaraju i zatvaraju od malog prsta. 
Ishin Denshin (Išin Denšin) označava oblik međuljudske komunikacije kroz neizgovoreno međusobno razumevanje. Više o ovome
Jinja šinto hram. AIKI JINJA se nalazi u Japanu, u  Iwami, Ibaraki prefektura.
Jo drveni štap koji se koristi u aikidou dužine oko 127 cm. Štap je zamišljen kao štap za hodanje. Većina pokreta đoom potiče iz japanskog tradicionalnog borenja kopljem (YARI JUTSU), druga iz JO JUTSU-a, a neka je osmislio sam osnivač.
Ju deset
Kamae osnovni stav u aikidou. Sa mačem, u zavisnosti od položaja ruku može bito jodan kamae, waki kamae itd.
Kami duh, anđeo, Bog. Ideogram se sastoji iz znaka za vatru i znaka za vodu.
Kamiza mali hram, nalazi se u pročelju aikido sala u Japanu. Ova reč označava i čelo DOJO-a.
Kata niz pokreta koji se samostalno uvežbavaju. U aikidou kate se rade samo sa štapom (JO).
Katana samurajski mač. Duži od dva mača koji su se nosili za pojasom.
Katsu hayabi

pobeda brzinom sunčeve svetlosti. Prema osnivaču: kada neko postigne potpuno vladanje nad samim sobom (AGATSU) i savršenu saglasnost sa osnovnim principima vladanja u univerzumu (posebno principima koji sadrže etička međudejstva), taj neko će imati snagu celokupnog univerzuma na svome raspolaganju, i više neće postojiti nikakva stvarna razlika imeđu njega i univerzuma. U ovom stanju duhovnog napretka, pobeda je trenutna.  Pogledati razmišljanja O senseia  Takođe, izraz osnovnih principa univerzuma u ljudskom životu je ljubav (AI), a ljubav-prema osnivaču- nema neprijatelja. Nemajući neprijatelja nemamo potrebu za borbom, i stoga uvek izlazimo kao pobednici, videti (AGATSU i MASAGATSU).

Katsu jinken mač koji spašava život. Što je japanska veština mačevanja bivala više pod uticajem (zen)budizma i taoizma, vežbači su bivali sve više zainteresovani za unošenje etičkih principa u svoju veštinu Savršeni majstor mačevanja (Pogledati priču o dva mača u potoku) po njima, treba da bude u stanju ne samo da upotrebi mač za ubijanje, već takođe i da sačuva život. Vidi (SETSU NIN TO)
Keiko trening. Jedini način za učenje aikidoa!
Ken mač
Kesa giri sek mačem sličan Yokomen uchi seku, s tim što se mač ne kreće putanjom sa glave već sa "sa revera".
Kensho prosvećivanje ( MOKUSO)
Ki - um, energija, duh, životna sila (kineski ĆI) Centralni ideogram u reči AIKIDO  po mestu i po značenju  Pogledati na strani "O aikidou"
Kiai glasni i energični izdah sa vriskom (osim u Uechuryu karateu gde je tih i izdah podseća na "hat"). Ideogrami za ki ai () su isti kao za AI KI (合気). Izvodi se tako što treba izbaciti što veću količinu vazduha za što kraće vreme uz glasove: to, sa, ai, i ... Kiai se često koristi i u borbi da bi se sabrala snaga i uplašio protivnik. Postoji posebno umeće kiaia koje se uvežbava u KIAI JITSU veštini.
Ki Musubi KI NO MUSUBI = povezivanje kija. Kao kod KI MUSUBI NO TACHI -ja vežbe sa mačevima. Pravi KI MUSUBI zahteva um koji je čist, fleksibilan i pažljiv. (videti SETSUZOKU)
Kihon osnovno, fundametalno. Često postoje naoko velike razlike u načinu izvođenja iste tehnike u aikidou. Sagledati ispod spoljašnjosti pravo lice tehnike i shvatit srž jednostavnog znači razumeti šta je KIHON.
Ki no nagare tok kija. O sensei je stalno isticao njegov značaj.
Kokoro srce, um. Psihologija japanskog naroda  ne pravi jasnu razliku između mesta gde se nalazi intelekt (um) i mesta gde se nalaze emocije (osećanja) kao što to pravi zapadna psihologija
Kokyu disanje, snaga daha. Deo aikidoa koji je razvijen iz KOKYU RYOKU-a, što znači snaga disanja. Ovo je usaglašavanje disanja sa kretanjem. Kontrolom disanja može da se postigne bolja koncentracija i da se eleminiše stres. U mnogim tradicionalnim oblicima meditacije, kontrola disanja se koristi kao metod za razvijanje visoke koncentracije i mentalne smirenosti.U velikom broju jezika i kultura duh i dah su blisko povezani. Udahnuti i na našem jeziku ima dva značenja kao i reč izdahnuti. Vežbe disanja u aikidou su brojne, i mnoge tehnike aikidoa se zasnivaju na KOKYU principu. Vežbe disanja imaju za cilj da pomognu u razvoju KOKYU RYOKU-a
Ku devet (KYU)
Kumijo vežba u paru sa štapom.
Kumitachi vežba u paru sa mačem.
Kuzushi princip narušavanja partnerove ravnoteže. U aikidou tehnika ne može biti valjano izvedena bez ovog principa. (TAI NO KUZUSHI - dovođenje tela u neravnotežu)
Ma Ai optimalno rastojanje između partnera. Pogledati " Aikido principi"
Masakatsu "Istinska pobeda." (vidi AGATSU)
Misogi vežba proćišćenja. Radi se o vežbi disanja i meditacije koja se.izvodi u seiza položaju zatvorenih (ili poluzatvorenih očiju). Disanje je lagano,  odnos udah -izdah iznosi 1:2 ili više u korist izdaha , udah je uvek na nos izdah na nos ili na poluotvorena usta. Aikido treningom bi trebalo da se postigne pročišćenje pojedinca i eliminisanje negativnih karakteristika uma ili ličnosti. Ovo je vežba koja nas uvodi u trening i kojom se trening najčešće završava. 
Mushin Pojam mušin sastoji se od dva ideograma. Ideogram MU (無) označava prazninu ili nepostojanje nečega a SHIN (心) označava um ili duh pa se kod nas u zapadnoj kulturi prevodi bukvalno kao NEUMNO. Više o ovome
Ni dva
O-sensei "Veliki učitelj" Morihei Ueshiba, osnivač aikidoa.
Randori slobodan stil "van treninga". Razlikuje se od JIYU WAZE u kojoj postoji sloboda izvođenja tehnika ali se poštuje odnos uki - tori. tj. uki prima tehniku odnosno daje energiju za izvođenje tehnike. Ovaj vid vežbanja je kod drugih veština npr. đudoa od primarne važnosti.
Reigisoho pravila ponašanja u dođou pogledati opširnije
Reigi ophođenje. Pridržavanje odgovarajućeg ophođenja (ponašanje) u svako doba. (naročito u sali) je bitan deo treninga.
Ritsu-Rei naklon kada ulazimo u dojo. Naklon nije samo fizički pokret vašeg tela već i mentalni. Pod tim se misli da učeniku kada ulazi u Dođo, posle naklona misli budu čiste a um miran i staložen. Nakon naklona trebalo bi da se osećamo prijatno, mirno i opušteno. Naklon mora da se izvede tako da zaista pozitivno utiče na vas - a ne da to bude samo formalni nakon telom.
Roku šest
Samurai najamni ratnik, predstavnik srednjovekovne vojne klase u Japanu. Više od 700 godina samuraji su imali presudnu ulogu u formiranju istorije Japana.
Satsu nin to mač koji ubija. Iako je ideal predstavljao mač koji spašava živit (vidi KATSU JINKEN), smatrano je da zlo koje sprečava mnogo veće zlo može biti opravdano.
Sensei učitelj
Seiza položaj u kome se sedi na kolniama (kleči)
Seika no iten "jedna tačka u donjem stomaku" - TANDEN.
Shi četiri (YON)
Shichi sedam (NANA)
Shin bu fu satsu "Nebeska ljubav ne ubija". Pogledati tekst Značaj produbljivanja treninga
Shikko giri sečenje u četiri pravca. Vežba koja se izvodi sa ili bez mača.
Suburi osnovne i neophodne vežbe za JO i BOKEN. Udarci, sekovi i bodovi koji se uvežbavaju ponavljanjem.
Tachi vrsta japanskog mača - katana ( TACHI-TORI = oduzimanje mača).
Takeda Sokaku veliki majstor Daito aiki-đicua,  jedan od najznačajnijih majstora od koga je učio Morihei Ueshiba.
Takemusu Aiki osnivačeva izreka koja znači: "Beskonačna stvarajuća veština aikia"  Ili u jednom citatu: "Ništa ne znači pobediti nekog. Kada sve obuhvatimo ljubavlju i kroz ki pustimo da sve stvari idu prirodnim tokom, tada se otvara svet u kome su ki, um i telo ujedinjeni, međusobno i sa drugima. Doživeti duboko prosvetlenje i pobediti bez borbe na pravi način. Nadvladali smo sebe i to postaje trijumf ljubavi Univerzuma, koja je u stvari naša ljubav. To je TAKEMUSU"
Taijutsu telesne tehnike
Tai no henko vežba u parovima gde se tori tenkanom uklapa u ukeov napad.
Taninsugake trening sa više napadača,  FUDORI DORI
Tanto nož. Japanska verzija jednoseklog noža bez štitnika tj. tsube. Na treningu se koristi drvena imitacija.
Tsuba štitnik između sečiva i drške, odnosno balčaka. 
Tegatana "ruka mač", brid šake
Uchi Deshi studenti koji žive u okviru dođoa. Pogledati intervju sa Mitsugi Saotome Senseiem
Ueshiba Kisshomaru sin osnivača aikidoa. Aiki DOSHU od 1969. do smrti januara 1999. godine
Ueshiba Morihei osnivač aikidoa Pogledati Veliki učitelj Morihei Uešiba (1883 -1969.)
Ueshiba Moriteru sin Kišomaru Uješibe i unuk osnivača. Danas je on DOJO-CHO u HOMBU dođou i aikido DOSHU.
Uke osoba koja "prima" tehniku, odnosno na kojoj se tehnika radi. Partner ili asistent.
Ukemi pad - bukvalno: "primiti telo". Može biti izveden na različite načine kao pad unapred MAE UKEMI, unazad USHIRO UKEMI ili u stranu YOKO UKEMI. Svrha pada je uvek da zaštiti telo od povreda i uke da bi izbegao povredu najčešće sam beži padom od zahvata. Zbog toga padovi izgledaju drugačije od padova u đudou gde je kontakt najčešće mnogo bliži i gde partner biva bačen mimo svoje volje..
Waza tehnika
Wakizashi kratki mač, shoto. Nosio se zajedno sa katanom.  Pogledati na strani "O aikidou"
Zen škola ili grana budizma koja se odlikuje meditativnim tehnikama osmišljenim da dovedu do prosvetlenja. Sam pojam zen je skraćenica japanskih reči zenjo i zena koje su izvedene iz kineske reči Č`an što znači meditacija.

 

Gore