Uslovi za polaganje


 1. Vremenski uslovi

1.1. Vremenski uslov između ispita za kyu pojaseve nije striktno definisan.

1.2. Kod ispita za dan pojaseve postoje vremenski uslovi.

 

 2. Takse i godišnja aikikai članarina

2.1.Na ispite za kyu i dan pojaseve mogu izlaziti samo članovi Aikikai Srbije sa izmirenom godišnjom članarinom za tekuću godinu.

2.2. Na ispite za kyu i dan pojaseve mogu izlaziti samo članovi Aikikai Srbije koji uplate ispitnu taksu pre ispita. Kandidatima se, ako ne polože, taksa vraća u celini.

 

 3. Drugi uslovi

3.1. Za izlazak na ispit neophodna je saglasnost trenera.

3.2. Za  KYU  pojaseve kandidat mora imati između ispita najmanje za:

12 - 7. kyu-a 26 treninga

        6. kyu   26 treninga

        5. kyu   40 treninga, 1 seminar

        4. kyu   50 treninga, 1 seminar

        3. kyu   60 treninga, 1 seminar

        2. kyu   80 treninga, 1 seminar

        1. kyu 110 treninga, 2 seminara

3.3. Za  DAN  pojaseve kandidat mora zadovoljiti sledeće uslove:
Sho dan 
8 meseci, 110 treninga, 2 seminara, 15 godina starosti.
2. dan 
2 godine od predhodnog uspešnog ispita, redovno vežbanje1), kratki esej napisan u periodu ne dužem od 6 meseci pre ispita.
3. dan 
3 godine od predhodnog uspešnog ispita, redovno vežbanje1), kratki esej napisan u periodu ne dužem od 6 meseci pre ispita.
4. dan 
4 godine od predhodnog uspešnog ispita, redovno vežbanje1), duži esej napisan u periodu ne dužem od 6 meseci pre ispita. 22 godina starosti.
5. dan 
5 godina od dobijenog 4. dana. Na preporuku (suisen) nosioca minimum 6.dan ili organizacije kada odluku po zahtevu predlagača o promociji donosi Hombu dođo.
6. dan 
6 godina. Na preporuku (suisen) nosioca minimum 7.dan ili organizacije kada odluku po zahtevu predlagača o promociji donosi Hombu dođo, 33 godina starosti.
7. dan 
12 godina. Na preporuku (suisen) organizacije odluku o promociji donosi Hombu dođo po posebnom postupku, 45 godina starosti.
8. dan 
15 godina. Na preporuku (suisen) organizacije odluku o promociji donosi Hombu dođo po posebnom postupku, 60 godina starosti.

1)redovno vežbanje podrazumeva pohađanje treninga i seminara 120 treninga godišnje.

 

 4. Fukushidoin, Shidoin, Shihan

4.1. Titule: Fukušidoin (Fukushidoin) i Šidoin (Shidoin) Aikikai Srbije.

Hombu dođo evidentira nosioce ovih zvanja na preporuku Aikikaija Srbije, obično nakon Kagami Birakija. Aikikai Srbije donosi samostalno odluku o nosiocima ovih titula.

4.2. Titula: Šihan (Shihan)

Hombu dođo odlučuje o ovoj najvišoj tituli po posebnoj proceduri i izdaje sertifikat o njoj.

4.3. Neophodni uslovi:

Fukushidoin

Nosioci najmanje 3. dan pojasa

Najmanje 2 godina od dobijanja 3. dana2).

Aktivno učestvovanje u radu organizacije. Vođenje aktivnog kluba.

 

Shidoin

Nosioci najmanje 4.dan pojasa

Najmanje 2 godine od dobijanja 4. dana2) .

Aktivno učestvovanje u radu organizacije. Vođenje aktivnog kluba.

2)dati su minimalni uslovi, ne radi se o podrazumevanim vremenima.

Shihan
Najmanje 6. dan i određeni broj godina u posedu ovog stepena. Aktivno učestvovanje u radu organizacije. Vođenje aktivnog kluba. Kvalitetne osobine ličnosti.

4.4. Kyu pojaseve dodeljuje Aikikai Srbije, ispite drže Fukušidoini i Šidoini Aikikai Srbije.
4.5. Dan pojaseve dodeljuje Aikikai Hombu Dođo, ispite drže Šidoini Aikikai Srbije članovi ispitne komisije.

 

Gde da vežbate?

Beograd i Zemun:
AD "Zemun"
AD "Yamatokan"

Bijeljina (BiH):
AK "Yoshinkan"

Bela Crkva:
AK "Alfa"

Garevo:
AD "Daitokan Garevo"

 

Novi Sad:
AD "Budokan"

Požarevac:
AD "Daitokan"

Sokobanja:
AK "Soko"

Ugljevik (BiH):
AK "Yoshinkan"

Aikikai Srbije

Novosti
kod nas i u svetu

20 godina Aikikai Srbije 2001 - 2021.
pregled događaja u proteklom periodu

Ispiti za kyu i dan 2023.
ispiti u okviru Aikikaija Srbije

Seminari - predstojeći u narednom periodu
najavljeni seminari Aikikai Srbije

Ispiti za dan 2001 - 2023.
lista kandidata koji su dobili dan pojas

Dan promocije - FOTO
svečana dodela diploma za dan

Aikido Wold Headquarters

Aikikai Srbije je punopravni član AIKIKAI FONDATION - Aikido World Headquartersa ili kraće Aikikai Hombu dođo organizacije.

Od ove organizacije se nakon uspešnog ispita za dan dobijaju diplome sa potpisom Moriteru Uešibe i Yudansha card, međunarodni aikido pasoš.

Aikido World Headquarters
zvanični web sajt aikikai organizacije

 Indeks sajta Aikikai Srbije
pregled strana na ovom web sajtu na srpskom jeziku, bez pojedinačnih klupskih strana i bez strana na engleskom.