Aikikai orgnizacija - Aikikai Hombu dođo


Luka

Aikikai organizaciju prvenstveno čini Hombu dođo, priključeni dođoi u Japanu (očigledno je sa slike iznad - ne sale, klubovi ili vežbaonice!) i pripadajuće međunarodne organizacije koje poseduju Hombu Recognition. Cilj ove organizacije koja se zove i Aikikai fondacija je negovanje veštine u duhu njenog tvorca velikog učitelja Moriheja Uešibe. Organizaciju čine i nosioci Hombu dan pojaseva koji praktikuju aikido u dođoima i organizacijama nepriznatim od strane hombua (godinama smo mi svi bili na taj skroman način priključeni Hombu dođou).
Naredna pojašnjenja odnose se samo na priznate organizacije od strane Aikikai fondacije tj. organizacije koje poseduju Hombu Recognition. (pogledajte:Overseas Organization)

 

Osim kyu i dan pojaseva postoje i titule u aikikai organizaciji: Shihan (šihan), Shidoin (šidoin) i Fukushidoin (fukušidoin) i dobijaju se nezavisno od dan pojasa. Potreban, ali ne i dovoljan uslov (ne dobijate titule zajedno sa određenim dan pojasom) su: za Shihana 6.dan, za Shidoina 4.dan i za Fukushidoina 2.dan. Ovim titulama se stiče i pravo na držanje polaganja za više stepenove. (pogledajte: Aikikai foundation International Regulations)

 

Kyu pojaseve daju Fukushidoini, Shidoini i Shihani, Dan pojaseve u ime Hombu dođoa daju članovi Ispitne komisije priznate aikido organizacije.

 

Titule Fukoshidoin i Shidoin dodeljuje organizacija koja poseduje Hombu dojo Recognition (u našem slučaju  Aikikai Srbije ), a titulu Shihan Aikikai foundation tj. Hombu dođo. (pogledajte: Aikikai foundation International Regulations) - u oba slučaja dobijaju se sertifikati, domaći ili međunarodni.

 

Organizacija koja poseduje Hombu dojo Recognition dužna je da pošalje Hombu dođou spisak Shidoina i Fukushidoina zajedno sa imenima članova Ispitne komisije.

 

Ispitna komisija drži ispite za dan pojaseve. Dan pojas dobijate uvek od osobe koja je upisana kao ispitivač u vašoj Yudansha karti a ne od komisije - nema kolektivne odgovornosti u bušidou. Ako ne položite na ispitu ne krivite ni komisiju ni onoga ko vas je ispitivao, čak ni sebe. Jednostavno, morate opet da pokušate - ako ne pokušate ponovo tek tada ste zapravo pali!

aikido International Yudansha Card

Međunarodni aikido pasoš je dokument koji se stiče nakon uspešnog polaganja za Sho dan pojas. U ovaj dokument se upisuju naredni dan pojasevi i unose se i podatci o prisustvu na aikido seminarima.

Uz ovaj dokument nakon uspešno položenog ispita za dan dobija se i diplome sa potpisom Aiki Dosho-a i pečatom organizacije. Diplome se dobijaju i za svaki sledeći položeni dan pojas.

 

 


Diploma za dan pojas

predstavlja uz Yudansha kartu zvanični sertifikat o dan pojasu koji dodeljuje aikido World Headquarters. Diplome od prvog do četvrtog dana izgledaju slično ovoj na slici gore, od 5. do 8.dana su nalik ovoj na slici ispod nje. Sa brojevima 1.2.3. su na slici označeni crveni pečati prganizacije i doshua. Diplome imaju i vodeni žig.

Na diplomama su potpisi O senseia do 1969, Kišomaru Uešibe do 1999, i Moriteru Uešibe od 1999. godine. Na diplomi ne piše ime ispitivača za taj pojas.


IAF

IAF (International aikido Federation) organizacija NE DAJE dan pojaseve i ne možete imati dan ove organizacije, suprotno opšte prisutnoj i potsticanoj zabludi čak i kod onih koje je mrzelo da pogledaju svoj aikido pasoš.

Ova organizacija je imala značaj sedamdesetih i početkom osamdesetih godina prošlog veka kada je postojala ideja o jednoj aikikai nacionalnoj organizaciji, ideja koja i sad veseli deo naših majstora preteklih iz tog doba.


 

Kagami Biraki

U Japanu se novogodišnji period smatra najvažnijim delom godine i Kagami Biraki se poklapa sa ovim periodom, proslavlja se obično u drugu subotu ili nedelju januara.

Kao što to često biva sa japanskim terminima i “Kagami Biraki“ ima različita značenja. Bukvalan prevod za Kagami je „ogledalo“ a Biraki znači “Otvoreno“ ili „otvaranje“, ali i apstinencija, odnosno raskidanje. Izraz se prevodi kao "Otvoranje ili buđenje ogledala” – što samo po sebi ništa ne govori! Ovaj praznik se naziva i ceremonija lomljenja “Mochija“, okruglog keksa od pirinča koji simbolizuje, pogodili ste, ogledalo...

 

opširnije

Kagami Biraki i Hombu dođo

Ovaj praznik se proslavlja i u aikidou, a centralni događaj je u Aikikai Hombu dođou. U skladu sa tradicijom slavlje traje od ranog jutra, često se tim prilikom upriliče i aikido demonstacija u Nipon Budokanu u Tokiju.

Na taj dan se, jednom godišnje donose najvažnije odluke bitne za aikido oranizaciju - toga dana se proglašavaju od strane Došua pojasevi od 5. do 8.dana, i tek po neki niži od 5. dana pojas dobijen na preporuku (suisen).

 

Zvanične godišnje liste promocija na Kagami Birakiju 2010 - 2023:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Aikikai Srbije i Aikikai Hombu dođo

 

Početkom 2009. godine aikido federacija Srbije - Aikikai Srbije je dobila Hombu Dojo Recognition. Osim prava koja nam je donelo, ovo priznanje je pokazalo i da Hombu dođo veruje da ćemo biti dostojni da i ubuduće širimo aikido u duhu i u skladu sa idejom Moriheja Uešibe.

Od marta meseca 2012. Aikido federacija Srbije - Aikikai Srbije se transformiše u "Društvo za tradicionalnu japansku kulturu - Aikikai Srbije". Novi naziv i akcenat na ideji da aikido prestavlja derivat bogate japanske kulture i borilačkih umetnosti a nikako sport, bio je jedan od glavnih motiva za ovu malu u imenu ali u suštini veliku promenu.

 

Saša Obradović, aikikai 6.dan Shihan

 

Komitet aikido World Headquarters-a kojim predsedava unuk O senseija aikido Doshu Moriteru Uešiba je početkom maja 2023. godine promovisao Sašu Obradovića 6.dan, predsednika Aikikai Srbije u zvanje Šihana.

10. maj 2023.Hombu Sertifikat


Gde da vežbate?

Beograd i Zemun:
AD "Zemun"
AD "Yamatokan"

Bijeljina (BiH):
AK "Yoshinkan"

Bela Crkva:
AK "Alfa"

Kučevo:
AD "Daitokan Kučevo"

 

Novi Sad:
AD "Budokan"

Požarevac:
AD "Daitokan"

Sokobanja:
AK "Soko"

Ugljevik (BiH):
AK "Yoshinkan"

Aikikai Srbije

Novosti
kod nas i u svetu

23 godine Aikikai Srbije 2001 - 2024.
pregled događaja u proteklom periodu

Ispiti za kyu i dan 2024.
ispiti u okviru Aikikaija Srbije

Seminari - predstojeći u narednom periodu
najavljeni seminari Aikikai Srbije

Ispiti za dan 2001 - 2024.
lista kandidata koji su dobili dan pojas

Dan promocije - FOTO
svečana dodela diploma za dan

aikido Wold Headquarters

Aikikai Srbije je punopravni član AIKIKAI FONDATION - aikido World Headquartersa ili kraće Aikikai Hombu dođo organizacije.

Od ove organizacije se nakon uspešnog ispita za dan dobijaju diplome sa potpisom Moriteru Uešibe i Yudansha card, međunarodni aikido pasoš.

Aikido World Headquarters
zvanični web sajt aikikai organizacije

 Indeks sajta Aikikai Srbije
pregled strana na ovom web sajtu na srpskom jeziku, bez pojedinačnih klupskih strana i bez strana na engleskom.