Program za polaganje


 6. kyu

Neophodan uslov za polaganje ispita: 26 treninga.

Aikitaiso (aikido gimnastika)
Ukemi (padovi)
Taisabaki (kretanja)

Tachiwaza:

Katatetori Aihanmi: Iriminage

Katatetori Aihanmi: Kotegaeshi

Katatetori Aihanmi: Ikkyo (omote i ura)

Katatetori Aihanmi: Shihonage (omote i ura)

Katatetori Aihanmi: Uchikaitensankyo (omote i ura)

 

 

 

 

 

 

 

 5. kyu

Neophodan uslov za polaganje ispita: 40 treninga nakon predhodnog ispita i jedan seminar.

Taisabaki (kretanja)
Shikko (kretanje na kolenima)

Tachiwaza:

Shomenuchi: Ikkyo (omote i ura)

Shomenuchi: Nikyo (omote i ura)

Shomenuchi: Kotegaeshi

Katatetori: Tenchinage

Katatetori: Shihonage (omote i ura)

Katatetori: Ikkyo (omote i ura)

Katatetori: Udekimenage (omote i ura)

Katatori: Ikkyo (omote i ura)

Suwariwaza:

Katatetori Aihanmi: Ikkyo (omote i ura)

Katatetori Aihanmi: Iriminage

Ryotetori: Kokyu Ho

 4. kyu

Neophodan uslov za polaganje ispita: 50 treninga nakon predhodnog ispita i jedan seminar.

Tachiwaza:

Katatetori: Nikyo (omote i ura)

Ryotetori: Iriminage

Ryotetori: Shihonage (omote i ura)

Ryotetori: Tenchinage

Ryotetori: Udekimenage

Ryotetori: Ikkyo (omote i ura)

Katateryotetori: Kokyunage

Shomenuchi: Sankyo (omote i ura)

Shomenuchi: Uchikaitensankyo (omote i ura)

Yokomenuchi: Shihonage (omote i ura)

Yokomenuchi: Iriminage

Yokomenuchi: Kotegaeshi

Yokomenuchi: Udekimenage (omote i ura)

Chudantsuki: Iriminage

Chudantsuki: Kotegaeshi

Chudantsuki: Udekimenage

Suwariwaza:

Shomenuchi: Ikkyo (omote i ura)

Shomenuchi: Iriminage

Katatori: Nikyo (omote i ura)

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. kyu

Neophodan uslov za polaganje ispita: 60 treninga nakon predhodnog ispita i jedan seminar.

Tachiwaza:

Katatetori: Uchikaitennage

Katatetori: Sankyo (omote i ura)

Katatetori: Yonkyo (omote i ura)

Katateryotetori: Ikkyo (omote i ura)

Katateryotetori: Nikyo (omote i ura)

Katateryotetori: Kotegaeshi

Ryotetori: Kotegaeshi

Ryotetori: Kokyunage

Shomenuchi: Yonkyo (omote i ura)

Shomenuchi: Gokyo (omote i ura)

Yokomenuchi: Ikkyo (omote i ura)

Yokomenuchi: Uchikaitensankyo (omote i ura)

Yokomenuchi: Tenchinage

Chudantsuki: Sankyo (omote i ura)

Chudantsuki: Hijikimeosae

Chudantsuki: Sotokaitennage

Ushirowaza:

Ryotetori: Ikkyo (omote i ura)

Ryotetori: Nikyo (omote i ura)

Ryotetori: Sankyo (omote i ura)

Ryotetori: Hijikimeosae (omote i ura)

Ryotetori: Kotegaeshi

Ryotetori: Shihonage (omote i ura)

Ryotetori: Iriminage

Suwariwaza:

Shomenuchi: Kotegaeshi

Shomenuchi: Sankyo (omote i ura)

Katatori: Sankyo (omote i ura)

 2. kyu

Neophodan uslov za polaganje ispita: 80 treninga nakon predhodnog ispita i jedan seminar.

Tachiwaza:

Shomenuchi: Jiyuwaza

Yokomenuchi: Nikyo (omote i ura)

Yokomenuchi: Sankyo (omote i ura)

Yokomenuchi: Yonkio (omote i ura)

Yokomenuchi: Gokyo

Katateryotetori: Iriminage

Katatori Menuchi: Ikkyo (omote i ura)

Katatori Menuchi: Shihonage

Katatori Menuchi: Kotegaeshi

Katatori Menuchi: Iriminage

Katatori Menuchi: Koshinage

Munetori: Ikkyo (omote i ura)

Munetori: Sankyo (omote i ura)

Munetori: Shihonage

Jodantsuki: Nikyo (omote i ura)

Jodantsuki: Sankyo (omote i ura)

Ushirowaza:

Ryokatatori: Ikkyo (omote i ura)

Ryokatatori: Nikyo (omote i ura)

Ryokatatori: Sankyo (omote i ura)

Ryokatatori: Iriminage

Ryokatatori: Kotegaeshi

Ryohijitori: Kotegaeshi

Ryohijitori: Iriminage

Katatetori Kubishime: Ikkyo (omote i ura)

Suwariwaza:

Shomenuchi: Yonkio (omote i ura)

Shomenuchi: Sotokaitennage

Ryokatatori: Ikkyo (omote i ura)

Chudantsuki: Kotegaeshi

Jodantsuki: Ikkyo (omote i ura)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. kyu

Neophodan uslov za polaganje ispita: 110 treninga nakon predhodnog ispita i dva seminara.

Tachiwaza:

Shomenuchi: Shihonage (omote i ura)

Shomenuchi: Tenchinage

Shomenuchi: Udekimenage (omote i ura)

Munetori Menuchi: Ikkyo (omote i ura)

Munetori Menuchi: Nikyo (omote i ura)

Munetori Menuchi: Sankyo (omote i ura)

Munetori Menuchi: Koshinage

Jodantsuki: Yonkyo (omote i ura)

Jodantsuki: Iriminage

Jodantsuki: Shihonage (omote i ura)

Jodantsuki: Sotokaitennage

Jodantsuki: Ushirokiriotoshi

Jodantsuki: Koshinage

Katateryotetori: Iriminage

Katateryotetori: Jujigarami

Ryokatatori: Kokyunage (tri ukea)

Yokomenuchi: Jiyuwaza (tri ukea)

Chudantsuki: Jiyuwaza (tri ukea)

Ushirowaza:

Ryotetori: Yonkio (omote i ura)

Ryotetori: Kokyunage

Ryotetori: Koshinage

Katatetori Kubishime: Sankyo

Katatetori Kubishime: Hijikimeosae

Eritori: Ikkyo (omote i ura)

Eritori: Sankyo (omote i ura)

Eritori: Koshinage

Suwariwaza:

Shomenuchi: Jiyuwaza

Ryokatatori: Sankyo (omote i ura)

Ryokatatori: Yonkio (omote i ura)

Katatori Menuchi: Iriminage

Katatori Menuchi: Kotegaeshi

Katatori Menuchi: Kokyunage

Hanmihantachiwaza:

Katatetori: Ikkyo (omote i ura)

Katatetori: Shihonage (omote i ura)

Katatetori: Uchikaitennage

Ryotetori: Shihonage (omote i ura)

Aiki ken:

pogledati ovde

Aiki Jo:

pogledati ovde


 Sho dan

Neophodan uslov za polaganje ispita: 110 treninga i dva seminara nakon predhodnog ispita Kandidat mora imati 15 godina starosti.

Tachiwaza

Ushirowaza

Suwariwaza

Hanmihantachiwaza

Tantodori 

Aiki ken:

pogledati ovde

Aiki Jo:

pogledati ovde


 2. dan

Neophodan uslov za polaganje ispita je 2 godine redovnog vežbanja nakon Sho dan ispita. Kratak esej napisan najviše 6 meseci pre ispita..

Tachiwaza

Ushirowaza

Suwariwaza

Hanmihantachiwaza

Aiki ken:

pogledati ovde

Aiki Jo:

pogledati ovde

 


 3. dan

Neophodan uslov za polaganje ispita je 3 godine redovnog vežbanja nakon Ni dan (2.dan) ispita. Kratak esej napisan najviše 6 meseci pre ispita.

Tachiwaza

Ushirowaza

Suwariwaza

Hanmihantachiwaza

Aiki ken:

pogledati ovde

Aiki Jo:

pogledati ovde

 

 


 4. dan

Neophodan uslov za polaganje ispita je 4 godine redovnog vežbanja nakon San dan (3.dan) ispita. Duži esej napisan najviše 6 meseci pre ispita. Kandidat mora imati 25 godina starosti.

Tachiwaza:

Jiyuwaza na sve napade

Futuridori

Ushirowaza

Suwariwaza

Hanmihantachiwaza

Aiki ken:

pogledati ovde

Aiki Jo:

pogledati ovde


Hombu dojo Recognition - Aikikai Serbia, Society for Traditional Japanese Culture

društvo za tradicionalnu japansku kulturu

Gore

Gde da vežbate?

Beograd i Zemun:
AD "Zemun"
AD "Yamatokan"

Bijeljina (BiH):
AK "Yoshinkan"

Bela Crkva:
AK "Alfa"

Garevo:
AD "Daitokan Garevo"

 

Novi Sad:
AD "Budokan"

Požarevac:
AD "Daitokan"

Sokobanja:
AK "Soko"

Ugljevik (BiH):
AK "Yoshinkan"

Aikikai Srbije

Novosti
kod nas i u svetu

20 godina Aikikai Srbije 2001 - 2021.
pregled događaja u proteklom periodu

Ispiti za kyu i dan 2023.
ispiti u okviru Aikikaija Srbije

Seminari - predstojeći u narednom periodu
najavljeni seminari Aikikai Srbije

Ispiti za dan 2001 - 2023.
lista kandidata koji su dobili dan pojas

Dan promocije - FOTO
svečana dodela diploma za dan

Aikido Wold Headquarters

Aikikai Srbije je punopravni član AIKIKAI FONDATION - Aikido World Headquartersa ili kraće Aikikai Hombu dođo organizacije.

Od ove organizacije se nakon uspešnog ispita za dan dobijaju diplome sa potpisom Moriteru Uešibe i Yudansha card, međunarodni aikido pasoš.

Aikido World Headquarters
zvanični web sajt aikikai organizacije

 Indeks sajta Aikikai Srbije
pregled strana na ovom web sajtu na srpskom jeziku, bez pojedinačnih klupskih strana i bez strana na engleskom.