Objašnje za Masakatsu, Agatsu i Katsuhajabi

Kazuo Čiba

Senseijev učenik iz “starih dobrih vremena” poslao mi ovo meilom. To je tekst koji sam preveo a koji je napisao Čiba sensei 80-tih godina. U njemu sam našao vrlo dobro objašnjenje O senseijeve teorije o masakatsu, agatsu i katsuhaiabiju. Neka to bude vaš vodič u okviru aikido treninga.
SANSHO od TK Chiba Shihana (prevod Danijel M.Furuja)
“Sansho”, naziv koji koji smo uzeli za naš žurnal uzet je iz “tri pobede” u okviru Masakatsu, Agatsu i Katsuhaiabija, tri principa aikido treninga koje je Osnivač voleo da koristi tokom života. Masakatsu, Agatsu Katsuhaiabi je ime boga koji postoji u Kođikiju (zapisi o drevnim stvarima iz 8. veka). Prvobitni naziv je bio Masakatsu-Agatsu-Katsuhaiabi Amenooshiomino-mikoto. Sledi objašnjenje ova tri termina onako kako se koriste u aikido treningu.

Masakatsu

Masakatsu označava pobedu koja dolazi iz ispravne metode, tj. zakona univerzalne kreativne evolucije koja nadilazi granice predrasuda i diskriminacije i napušta svest o egu. To je pobeda kroz jedinstvo ljubavi Stvoritelja. To nije zemaljska pobeda, nego duhovna kao što je pokazano u Jevanđelju po Mateju 6: 19-21: “Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gdje moljac i rđa kvari, i gde lupeži potkopavaju i kradu. Nego sabirajte sebi blago na nebu, gdje ni moljac ni rđa ne kvari, i gdje lupeži ne potkopavaju i ne kradu. Jer gde je vaše blago, onde će biti i srce vaše”

Razmotrimo i reči Osnivača:

“U pravom budou nema neprijatelja. Pravi budo je rezultat ljubavi. On je rezultat kreativne evolucije koja daje život i neguje sve stvari. Aikido ne pobeđuje i ne gubi kroz borbu borilačkim tehnikama.”

“Pravi budo ne znači apsolutno nikakav poraz. Apsolutni ne-defetizam znači da nema sukoba ni sa kim i ni sa čim. Prema tome, aikido nije trening da bi se postalo jači ili da se baci vaš protivnik. Neophodno je imati um koji se sjedinjuje sa središtem univerzuma i koji pomalo pomaže da se postigne mir u svetu.”

“Aikido je kompas koji usmerava misiju svakog pojedinca koji je deo tela i duše Božije. To je put ljubavi prema zaštiti svih stvorenja.”

U svojoj knjizi “Moj život i misli” doktor Albert Švajcer je objasnio svoj koncept života u poglavlju “Poštovanje prema životu”:

“Postoje dve stvari koje izazivaju gađenje u mom životu. Jedno je saznanje da svet, što teško mogu da objasnim, obiluje patnjom. A drugo je da je ovo sadašnje doba period duhovnog propadanja ljudske rase. Ovo je moje mišljenje. I pored ova dva opažanja, zaključio sam u mojim studijama da postoji afirmacija života i svet razuma kao “poštovanje prema životu”. U tim razmišljanjima i moj život je izgradio solidnu osnovu i pronašao sam dobar smer...”

“Svet nije samo oblik i forma već život u svojoj suštini. Iako je moje dejstvo ograničeno, ja prema životu nisam pasivan i aktivno se odnosim prema njemu. Služeći životu, postižem i značajna dela...”

Iskusiti pobedu zasnovanu na metodu ispravnog rasuđivanja znači prevazići ono što je majstor mača iz sredine l7. veka, Harigaia Sekiun,[1] nazvao animalističkim ratovanjem, a što znači: “pobediti slabije protivnike, izgubiti od jačih i sa jednakim biti jednak.” Stoga se može reći da ovaj metod nije način na koji ljudska bića koriste mač, već liči na borbe životinja - tigrova ili vukova.

Jednostavno rečeno, instikt životinje ne može se izdići iznad sebe i izbeći sukob sa drugim životinjama. Zato u bilo koje vreme i na bilo kome mestu one mogu jesti i biti pojedene, a jedini način da prežive je da se međusobno ubijaju. Sve dok postojite u takvom svetu bez obzira koliko ste ponosni na svoju snagu, morate stalno živeti u neiveznosti i osećati nelagodnost. U takvom svetu nemoguće je pronaći sigurno utočište.

Kada se Mijamoto Musaši [2] u svojim poznim godinama osvrnuo na prvu polovinu svog života, priznao je da je više od šezdeset pobeda koje je imao do svoje tridesete godine izvojevao ili pored svoje inferiornosti ili pukom srećom ili čak nekad i uz oboje. Nije bilo istinske pobede uprkos rezultatu njegovih borbi.

Agatsu

Agatsu znači pobediti sebe. Razumevanje Masakasua je preduslov i neophodno je za objašnjenje Agatsua. Bandita u planini je lako pobediti ali bandita u srcu je teško, kaže se.

Za čoveka koji nije sagledao svoje pravo ja, njegov najstrašniji protivnik je zapravo on sâm.

Osnivač je smatrao da je forma aikido tehnike korisna za razvijanje fleksibilnosti u zglobovima. Zatim moramo pročistiti grehove koji proizilaze iz šest čula (oko, uho, nos, jezik, dodir, smatrao je, i iz svesti). Kroz aikido, moramo očistiti ovih naših šest čula i vratiti se Bogu, ostvarujući se sa njim, tvrdio je.

Svih šest čula (vid, sluh, miris, ukus, dodir i um) zapravo ni ne pripadaju nama. Želja za posedovanje materijalnih stvari potiče od ovih čula i uzrok su greha. Pročišćavajući se od želja možemo se ujediniti sa onim odakle smo potekli. Ako ne zaokružimo sami sebe ne možemo imati ispravan odnos prema i služiti Božijem duhu. Pobeda znači pobediti u borbi sa samim sobom. To znači završiti misiju koja nam je data kao Božijim bićima.

Ako želite da trenirate aikido, morate da otvorite unutrašnje oko, slušati božiju istinu kroz duh aikija i praktikovati ga.

Za one koji nisu u stanju da pomognu sami sebi ne postoji način da pomognu ni drugima da izgrade svoje živote. Poricanje materijalističkog stava izvedenog iz šest čula u potpunosti je u suprotnosti sa instinktom posedovanja. Kroz samoodricanje postaje moguće da pomognemo drugima. Kada pojedinac postoji kroz aktivno ostvarivanje u životu, on shvata da njegov istinski život postoji u jedinstvu sa svim živim bićima koji imaju božansko poreklo. Tako, samoodricanje do-vodi do samootkrivanja povratkom u prvobitno jedinstvo koje nadilazi ego. U tom smislu postaće vidljivo sredstvo pomaganja drugima.

Katsuhajabi

Katsuhajabi znači večnu pobedu koja nadilazi vreme i prostor. To nije pobeda u vremenu i prostoru koja je posledica uzročno-posledičnih veza. Ova pobedaje je apsolutno nepromenljiva pobeda. Osnivač je rekao: ”Moj aikido nema vremena i prostora, samo Univerzum. Ovo se zove Katsuhaiabi“. U pravom Budou nema protivnika i neprijatelja. Postajem jedno sa Univerumom i postajem jedno sa njegovim centrom.

“U mom aikidou, sa samo jednim drvenim mačem crtam svu misterioznu suštinu Univerzuma. Ovim mačem predstavljam svu prošlost, sadašnjost i budućnost. Ovaj život koji počinje od zvuka beskonačnosti živi u ovom jednom maču. Ja koji živim u prošlosti, i u sadašnjosti živim. Moj večni život cveta.”

Šta nam govori ovo oštro i kolosalno samopouzdanje Osnivača? Uči nas da je pravi pobednik onaj koji se budi sa istinskim principom jedinstva Univerzuma i doživljava ga. Bez obzira ko je pobednik, ako ide protiv istinskih principa jedinstva Univerzuma, njegova je pobeda privremena, relativna i uslovna. To nije večna, apsolutna, nepromenljiva pobeda. To pokazuje da ljudski gresi, usamljenost i nesreća potiču od slepoće i ravnodušnosti prema istinskim principima jedinstva Univerzuma.

Zaključak

Ako se osvrnemo na pojam pobede kako je objašnjeno u predhodnim pasusima, onda Masakatsu, Agatsu u Katsuhaiabi nisu tri različita oblika pobede, već jedan princip gledan iz različitih uglova. Prema tome, život zasnovan na temeljnom konceptu “Sansho-a” ilustruje princip jedinstva univerzuma. “Sansho” se može definisati na sledeći način:
Masakatsu - Pobeda koja do-prinosi jedinstvu Univerzuma je jedina prava pobeda.
Agatsu - Samokultivacija koja služi jedinstvu Univerzuma i ostvarivanju istinske misije koja je data svakom od nas.
Katsuhaiabi - nepromenljiva pobeda koja postoji u iskustvu da postanemo jedno sa jedinstvom Univerzuma.
Kao rezultat toga, aikido je disciplinska istinske realizacije jedinstva Universuma i obuke novih ratnika koji su probudili svoju istinu. Superiornost ili inferiornost u stavu, aikido koji je spušten na nivo borilačke veštine zasnovane na pobedi i porazu, ili jednostavno ideja zabave (zadovoljstva), korišćenje aikidoa kao sredstva za profit, su sve monstruozne pobede protiv osnivača Moriheja Uešibe.
Svako će od nas postati ratnik i hrabri vežbač istinskih principa i naš aikido će konačno postati “Budo” čiji je cilj traganje za suštinom mnogo viši nego kod tradicionalne borilačke veštine.
Da bi se kvalifikali za svet novih ratnika vežbajte “Sonsho”, otelotvoren kao Masakatsu, Agatsu i Katsuhaiabi.


Izvor teksta:
Chiba, TK. “Sansho.” Sansho: “Journal of the United States Aikido Federation Western Region” 26. april 1983. Print.[1]Herigaia Sekiun (Herigaya Sekiun 1592-1662) osnivač Mujushin škole mačevanja. prim.ured.

[2]Miamoto Musaši, (oko 1548-1645), japanski mačevalac poznat po svom dvobojima, osobenom stilu mačevanja, ali i kao slikar, pesnik i vajar. Autor je “Knjige pet prstenova” (五輪書 “Go Rin No Sho”). Škola mačevanja sa upotrebom dva mača koja je ostala iza njega zvala se “Niten ichu ryu” tj. škola Dva neba. prim.ured.

Preneto sa bloga
Aikido Centra Los Anđelesa
David Ito

prevod sa engleskog: Katarina Obradović

Gore