Misli - O sensei Morihei Uešiba

Morihej Uešiba

 

Luka"Aiki nije zahvat borbe, ili poraz neprijatelja. To je put pomirenja sveta i stvaranja jedne porodice od čovečanstva ...

Nema neprijatelja u aikidou. Grešite ako mislite da budo (duhovno usmerena ratnička veština) znači imati protivnike i neprijatelje, biti jak i poraziti ih. U pravom budou nema ni protivnika ni neprijatelja. Pravi budo znači biti sjedinjen sa univerzumom, to jest biti sjedinjen sa središtem univerzuma. Tajna aikidoa leži u usklađivanju nas samih sa kretanjem univerzuma i u stvaranju akorda sa njim. Onaj ko je otkrio tajnu aikidoa otkrio je univerzum u sebi i može reći: "Ja sam univerzum".

Nikad ne mogu biti pobeđen, bez obzira na to koliko me brzo neprijatelj napada. Ne zato što je moj zahvat brži od neprijateljevog. To nije pitanje brzine. Borba je završena pre nego što je i počela. Kada neko pokušava da se bori sa mnom, sa samim univerzumom, on mora da poremeti njegov sklad. Stoga, u samom trenutku kada je naumio da se bori, on je pobeđen. Vremenska mera - brzo ili sporo - za to ne postoji. Aikido je ne-suprostavljanje. Pošto je nesuprostavljanje, aikido je uvek pobeda."

"Tada, u proleće 1925. ako se dobro sećam, dok sam šetao kroz vrt, osetio sam kako se zlatni duh podigao iz zemlje, obavio oko mog tela i preobrazio ga u zlatno. Istoga trena, moj um i telo su se pretvorili u svetlo. Mogao sam da razumem brujanje ptica. Bio sam potpuno svestan činjenice neprekidnog stvaranja univerzuma ...

U tom času sam bio prosvetljen: izvor ratničkog puta je beskonačna ljubav - duh zaštite svih bića. Potok suza se slio niz moje obraze. Od tog vremena je sazrelo u meni osećanje da je cela Zemlja moj dom, a da su Sunce, Mesec i zvezde moje sopstveno biće.
Ratnički put je primanje ove ljubavi koja stvara, štiti i odgaja sva bića prirode; uvežbavanje ovog puta je prihvatanje i propuštanje ljubavi kroz celo naše telo i um.
Zato se na pitanje kako se može proširiti zgrčeni um, pročistiti srce i uskladiti sa svim bićima prirode, može odgovoriti: prvo je potrebno da prožmete vaše srce ljubavlju, sveprisutnom u vremenu i prostoru univerzuma. Nema nesklada u ljubavi. Nema neprijatelja u ljubavi. Tako svest o neskladu, misao o postojanju neprijatelja neće više biti deo vašeg postojanja."

" Put ratnika zasniva se na humanosti, ljubavi, i iskrenosti; suština ratničke smelosti odražava se u istinskoj hrabrosti, mudrosti, ljubavi i prijateljstvu. Naglašavanje fizičkih vidova ratničke veštine je besplodno, jer je moć tela uvek ograničena."

Budite zahvalni čak i za teškoće, poraze i loše ljude. Prevazilaženje tih prepreka je suštinski deo vežbanja u aikidou.

Morihei Ueshiba