Budo i takmičenje

Masatake Fuđita

 

Za sukob ili borbu kaže se da je to sudar snage sa snagom. Međutim, u aikiju, snaga se ne prima direktno, jer nema takmičenja sa protivnikom. To je moć ujedinjena sa drugom vrstom moći u cilju traženja harmonije u suprotstavljenosti. Ovo je izvorište Aiki tehnike. U aikidou ne postoji takmičenje jer on ne priznaje vrednost takmičenja i odlučivanje pobednika ili gubitnika u meču.

Ono što čovek može videti u takmičenju jeste poređenje snage i sposobnosti protivnika u borbi - ko raspolaže većom snagom i veštinom, ko je bolji? Da li treniramo borilačke veštine samo da bismo bili u stanju da pobedimo? Ovo je veoma važno pitanje na koje oni koji se bave borilačkim veštinama moraju sami da daju odgovor.

Aikido pridaje veliku važnost suštinskoj prirodi Budoa1. Da biste bili u stanju da razumete borilačke veštine bitno je da shvatite kakvo je značenje ideograma BU. Ovaj princip objašnjavan je na mnogo načina još od drevnih vremena. Evo kakav izraz je dobio u delu klasične kineske književnosti "Prolećni i jesenji anali": "Hoko wo tomuru wo bu to nasu", što znači "umetnost rata (ratovanja) sastoji se u zaustavljanju protivnikovog koplja (oružja)". Vratimo se ideogramu BU. On je sastavljen iz dva dela od kojih jedan znači "koplje", a drugi "zaustaviti". Iz ovoga možemo zaključiti da suština borilačkih veština ne leži u unštavanju i pobedi nad neprijateljem ili u pokazivanju sopstvene nadmoći, već u zaustavljanju upotrebe oružja (odnosno nasilja) i sprečavanju napadača ili protivnika da povredi sebe ili druge.

Mnogo je načina da se objasni sama bit principa izraženog u znaku BU, ali ono što se ne može poreći jeste da on predstavlja duh mira i harmonije i da ne pribegava nasilju prema drugim ljudima.

Kada bi aikido postao popularan sport sa održavanjem takmičenja, privukao bi mnoge ljude koji bi se zainteresovali za ovu veštinu i može izgledati da bi to bilo korisno za njega. Međutim, mi odbacujemo ovakav način razmišljanja. Umesto toga, nastojimo da istaknemo ono što čini suštinsku prirodu borilačkih veština. Mi se ne upuštamo u takmičenja i ne pokušavamo da porazimo druge. Jedini način da pokažemo svoje znanje i veštinu jeste kroz demonstracije. Ne znam koliko je ovo uzbudljivo za većinu ljudi i koliko ih privlači, ali mi ostajemo dosledni Budou kao obliku duhovne discipline što je ipak naišlo na odziv ljudi iz čitavog sveta, a nama omogućilo da širimo aikido u raznim zemljama i među različitim ljudima.

Čvrsto verujem da nismo pogrešili i da je naš trud vredan. U čemu je svrha aikido treninga? Osnivač aikidoa, Morihei Uešiba,objasnio je to na sledeći način:

"Glancajte i doterujte svoju tehniku, jačajte svoj duh; neprestani trening uma i tela kao put traženja istine, to je naš glavni cilj." Održavanje tela i duha jakim je najvažnija stvar. Duh koji se ne opire i ne protivi drugima, FUSE NO KOKORO, jeste srce aikidoa.

1 budo - veština ratovanja samuraja; samurajski kodeks Prim. prev.


Prevela sa japanskog Tamara Drljević,
diplomirani japanolog