Izbor partnera

Kazuo Čiba

 

Uvek je zadovoljstvo raditi sa partnerom koga poznajete i koji vas razume. On ili ona mogu biti kooperativni i čak korisni za određen problem u datoj fazi vežbanja. Prirodno je tražiti partnera koji je na istom nivou kao i vi.

Međutim, ukoliko treba postići napredak u vežbanju, posebno u razvoju čvrste fizičke baze i dinamičkog fleksibilnog pokreta idealni trening treba da uključi mnogo različitih elemenata. S tim u vezi, potrebno je pažljivo razmotriti neke osnovne pojmove koji se obično moraju razumeti u japanskim borilačkim veštinama.

Prvo, trebalo bi da vežbate sa partnerima koji su na naprednijem nivou od vas. Na ovakvom treningu, budite otvoreni za individualne specifičnosti vašeg partnera koje se razlikuju. Naučite da vidite različita izvođenja tehnika i razloge koje stoje iza toga kao što su pol, starost, visina, težina, mentalitet, osobine ličnosti, nacionalnost, istorija treniranja i fizička kondicija. Gajite vašu sposobnost posmatranja, vežbajte s maksimalnim naporom, tako da možete upoznati svoja ograničenja i spoznati ih (ako ne poznajete koja su vaša ograničenja ne možete raditi sa njima). Naučite ukemije koji su primenjivi na različite stilove izvođenja tehnika.

Drugo, vežbajte sa partnerima koji treniraju na vašem nivou. Primenite ono što ste naučili i potvrdite iznova to što je naučeno. Pokušajte da sagledate sopstvene probleme i slabosti u bilo kojoj fazi koji se mogu odraziti na vašeg partnera. Pažljivo posmatrajte kako drugi u bilo kojoj fazi prevazilaze određeni problem i radite na otkrivanju načina na koji je prevaziđen. Ovaj proces prevazilaženja problema ne odnosi se samo na problem sa tehnikom već posebno na prodor ka višoj dimenziji fizičke svesti (osećaja za sopstveno telo prim.prev.).

Treće, vežbajte sa partnerima koji treniraju a koji su na nižem nivou od vas. Potvrdite svoje razumevanje osnovnih tehnika i primenite ih uz minimalan napor. Naučite da se kontrolišete a da tehnika ipak bude efikasna. Vežbajte posebno sa početnicima koji nemaju nikakvo predznanje tako da možete da proučite izvodljivost i preciznost pokreta. U sve tri osnovne smernice treninga iznad svega održavajte fleksibilan stav. Trenirajte sa onima koji su veći od vas po građi, visini težini itd, sa onima koji su približno kao isti kao vi i sa onima koji su manji od vas.

Iznad svega iskoristite priliku da se vratite na početnički um.

Da bih pravilno primenio gore navedene koncepte ja obično vodim treninge tako da učenici često menjaju partnere, najmanje dva puta tokom iste tehnike. Smatram poželjnim da učenici vežbaju što je više moguće sa svakom osobom prisutnom na tatamiju na bilo kom od treninga. Čuo sam da postoje dođoi gde je nečiji partner unapred određen u određenom vremenskom periodu. Ovakav običaj odražava neznanje učitelja.

Postoje dva oblika treninga gde se mogu primeniti gore navedene smernice. Prvi je kada primate instrukcije od učitelja tokom treninga. Drugi je oblik slobodnog treniga. U okviru slobodnog treninga postoje dva elementa: raditi sa nekim ili vežbati bez partnera. Samo vežbanje bez partnera posebno je dragoceno kod učenja štapa i mača i to je van okvira ovog eseja. Obično se slobodno vežbanje odvija na kraju treninga tokom poslednjih 10 minuta ili slično. Svrha takvog vežbanja je da se odmah potvrdi ono što je pokazano na treningu. Međutim, slobodan trening nije ograničen samo na to relativno kratko vreme u okviru treninga, već bi trebalo da obuhvati i vežbanje van regularnog treninga.

Bez sumnje, izraziti aikidoka je onaj koji je iskoristio slobodnu vežbu što je više moguće kao način da trenira kako sa drugima tako i sam. Ovakva inicijativa je jedna od onih koja nedostaje američkim učenicima. Kada sam bio učideši (uchi deshi - učenici koji žive i vežbaju u dođou prim.prev) u Hombu dođou uvek je nekoliko učenika ostajalo posle treninga zbog slobodnog vežbanja. To je uzrokovalo probleme uči dešijima koji su radili ceo dan i bili iscrpljeni a nisu mogli da se odmore dok svi ne završe sa treninzima. Uči deši je morao biti vešt da ugrabi priliku za dremku od 10 – 15 minuta još uvek noseći gi, koristeći priliku kad god je bilo moguće kako bi preživeo!

Nije mi namera da ističem važnost energičnog treninga, dok je mentalitet učenika ograničen na obuku samo podučavanjem. Nadam se da će gore nevedene informacije baciti malo više svetla na vaše buduće treniranje.

 

Preneto sa: AikidoSphere

prevod sa engleskog: Katarina Obradović

Gore