Uloga starijih učenika - sempaija

Greg O’ Connor

 

Greg O’ Connor, 6.dan Shihan

prevela sa engleskog: Katarina Obradović


Aikido Student Handbook

Pomoć početnicima

Stariji učenici bi trebali da preuzmu inicijativu i da se sprijatelje sa novim učenicima ne bi li im omogućili na taj način da se osećaju kao kod kuće. Pokažite im kako da obuku kimono (gi), da vežu pojas, kako da se naklone kada stanu na strunjače i budite spremni da im pomognete tokom zagrevanja.

Vi koji ste stariji učenici privilegovani ste i odgovorni za vođenje početnika tokom njihovih prvih dana u dođou i stoga trebate da im omogućite pozitivno iskustvo. Pokažite ljubaznost i strpljenje jer upravo kroz VAS novi učenici stiču prve utiske o aikidou, kvalitetu dođoa i vašem karakteru.

Zapamtite, samo jedanput imate priliku da ostavite prvi utisak. Ukoliko pokažete da vam je stalo i ukoliko im ukažete na to šta sve mogu (a ne šta sve ne mogu) za njih ćete na dug period otvoriti potpuno novi svet.

 

Pomoć mlađim učenicima

Stariji učenici bi trebalo da iskreno pomognu mlađim učenicima (kohai-jima). Trebalo bi da pokažu istinsku brigu za njih tokom procesa učenja. Ne bi trebalo da korististe tu priliku kao šansu da "popuju", drže "predavanja" i pokazuju koliko mnogo "znaju" (i time da ustvari pokažu koliko malo znaju oni mlađi od njih). Kada pomažete drugima na tatimiju morate prevazići tendenciju da budete suviše pričljivi. Vreme provedeno na strunjačama je vreme za vežbanje. Suviše priče je greška. Ako već pričate budite kratki i držite se suštine. Ipak mi Zapadnjaci smo naučili da učimo kroz verbalne instrukcije a suštinski učenje aikidoa dolazi kroz iskustvo vežbanja.

Prvo treba da dozvolite učenicima da završe svoju tehniku. Oni će postati frustrirani i ogorčeni ukoliko stalno onemogućujete njihove napore da izvedu tehniku. Oni su u fazi kada uče šta tehniku čini efikasnom i ukoliko ih sprečavate da to iskuse i iskažu kroz vežbu vi ih sprečavate da išta nauče. Kada partneru otežavate ili onemogućujete da izvede tehniku i pre nego što počne, on će instiktivno hteti da koristi druge opcije i nećete ga na taj način ohrabriti da vežba - dopustite mu da oseti svoj specifičan odgovor tela na zadati napad. Ako budu razumeli tehnike baze, u kakvoj su one vezi sa određenim napadom, kakav je ukemi koji se vezuje za tu tehniku, tek onda će biti u stanju da rade na promenama i varijantama dok raste intenzitet napada.

Zato, kada pomažete nekom, svedite priču na minimum, budite strpljivi i ljubazni. Pustite ih da vežbaju i da uče. Pustite ih da iskuse teškoće, radost, i osećaj vrednosti koji dolazi iz njihovog ličnog otkrića. Vaš partner će to sigurno ceniti i imati o vama dobro mišljenje.

Ako su vaše reči "sa visine" i vaš stav loši, ako im onemogućujete pokušaj da izvedu tehniku, ne očekujte da ćete imati prijatelje. Odnosite se prema njima isto onako kako bi voleli da se drugi odnose prema vama i imaćete ne samo njihovu pažnju već i njihovo poštovanje i prijateljstvo.

Stariji učenici uvek trebaju da svojim postupcima daju pozitivan primer u vladanju, pravilima ponašanja, vežbanju, brizi o higijeni dođoa, ličnom izgledu i sposobnosti da se osmehnu.*

_____________

* Za dalje čitanje o ovoj temi odnosa prema početnicima, mlađim učenicima u vidu vodiča za starije učenike možete naći u knjigama:

"Aikido" od Kishhomaru Uešibe u poglavlju "Rules During practice",

i u knjizi Kochi Toheia "Aikido u svakodnevnom životu" u poglavlju "Rules for beginners/ Rules for instructors"