13 pravila za instruktore aikidoa

Koichi Tohei

 

Ova pravila su objavljena maja 1966. godine u knjizi Koichi Toheia: "Aikido u svakodnevnom životu". Mislim da će svaki instruktor među ovim pravilima pronaći deo koji bi se mogao odnositi i na njega!

 

 1. Aikido nam otkriva put jedinstva sa univerzumom. Usaglašavanje tela i duha i postizanje jedinstva sa prirodom glavna je svrha aikido treninga.
 2. Kao što priroda štiti i voli svako stvaranje i pomaže rastenje i razvijanje svih stvorenja, tako iskreno i mi moramo svakog učenika podučavati, bez razlikovanja i pristrasnosti.
 3. Nema neslaganja u apsolutnoj istini univerzuma, ali ima ga u području relativne istine. Boriti se sa ostalima i pobediti - to donosi samo relativnu pobedu. Neboriti se, a ipak pobediti, to donosi apsolutnu pobedu. Postizanje samo relativne pobede, pre ili kasnije vodi u neizbežan poraz. Dok vežbate da postanete snažni, učite kako da izbegavate sukob. Učeći da bacate svog "protivnika" uživajte, budite bačeni i uživajte takođe, pomažući jedan drugom u učenju ispravnih tehnika - napredovaćete veoma brzo.
 4. Ne kritikujte bilo koju od ostalih borilačkih veština. Planina se ne podsmeva reci što je mala, niti reka loše govori o planini što ona ne može da se kreće unakolo. Svako ima svoje individualne odlike i zauzima posebno mesto u svemiru. Govorite loše o drugima i to će vam se sigurno vratiti.
 5. Borilačke veštine počinju i završavaju sa učtivošću, ne samo u ceremonijalu već i u srcu i duši takođe. Poštujte učitelja koji vas podučava i nemojte zaboraviti da budete zahvalni osnivaču aikidoa koji je pokazao put. Onaj koji zanemari ovo ne treba da bude iznenađen kad ga njegovi učenici ne budu poštovali.
 6. Budite oprezni prema uobraženosti. Uobraženost ne samo da koči vaš napredak, ona prouzrokuje vaše nazadovanje. Priroda je bezgranična; njeni zakoni su dalekosežni. Šta donosi uobraženost? Donose je površno mišljenje i lažno poistovećenje sa svojim idealom.
 7. Gajite smiren um koji potiče iz samog stvaranja univerzuma, koncentrišući misli na "jednu tačku" (saika-no iten, tan-den) u donjem stomaku. Treba da znate da je sramota biti uskogrud. Ne raspravljajte sa ostalima samo da bi odbranili svoje lično gledište. Ispravno je ispravno. Zabluda je zabluda. Smireno prosudite šta je ispravno a šta je zabluda. Ako ste se uverili da ste u zabludi, ljudski ispravite grešku. Ako sretnete nekoga ko je iznad vas, radosno primite njegovo podučavanje. Ako je bilo ko u zabludi, smireno mu objasnite istinu i nastojte da on to shvati.
 8. Čak i sićušni crv ima delić značaja. Svaki čovek poštuje svoje sopstveno ja. Nemojte, zbog toga, omalovažavati bilo koga, i nemojte nikom povređivati njegovo samopoštovanje. Postupajte prema čoveku sa poštovanjem i on će vas poštovati. Nemojte ga poštovati i ni on neće vas. Poštujte njegovu ličnost i saslušajte njegove stavove i on će vas rado slediti.
 9. Ne gnevite se. Ako se gnevite to znači da je vaša misao odlutala "sa jedne tačke" u donjem stomaku. Gnev je nešto čega se treba stideti u aikidou. Ne budite gnevni ni na sebe. Budite gnevni samo kada su poredak prirode ili vaše zemlje dovedeni u opasnost. Koncentrišite se na "jednu tačku" i obuzdajte gnev. Znaje da ljudi koje lako obuzima gnev gube hrabrost u odlučujućim trenutcima
 10. Nije suvišan nikakav napor kada podučavate. Napredujete kao što vaši učenici napreduju. Ne budite nestrpljivi kada podučavate. Niko ne može da nauči sve odjednom. Istrajanost je podjednako značajna u podučavanju, kao što je to i strpljivost, ljubaznost i sposobnost da se stavite u položaj svojih učenika.
 11. Ne budite nadmen instruktor. Znanje učenika raste dok slušaju svog učitelja Posebna odlika treninga je da učitelj takođe napreduje podučavajući svoje učenike. Trening zahteva atmosveru uzajamnog poštovanja između učitelja i učenika. Gledajući nadmenog čoveka, gledate i čoveka koji površno misli.
 12. U vežbanju ne pokazujte svoju snagu bez neke dobre namere, da ne bi izazvali otpor u mišljenju onih koji vas posmatraju. Ne raspravljajte oko snage nego podučavajte pravi put. Samo rečima ne može sve da se objasni. Ponekad ćete bivajući onaj koji je bačen, podučavati mnogo valjanije. Ne zaustavljajte učenikovo bacanje ili njegov ki na sredini pre nego je završio kretanje, možete mu time usaditi loše navike.
 13. Sve što radite - radite sa ubeđenjem. Proučavamo zakone univerzuma i bavimo se njime, i univerzum će nas štititi. Nemamo zašto da budemo neodlučni ili bojažljivi. Pravo ubeđenje dolazi iz uverenja da smo jedno sa univerzumom. Moramo imati hrabrosti da kažemo kao Konfučije: "Ako imam mirnu savest, smem da se suprotstavim neprijatelju od deset hiljada ljudi".

     (podebljano - bold je tekst naknadno redakcijski naglašen)