2. S E M I N A R

Aikikai u BiH

Saša Obradović 5.dan, Shidoin


Lukavac BiH

 7 - 8. jun 2014.

 

Dana 7. i 8. juna 2014. održan je, nakon osam godina od našeg prvog, 12. Aikido seminar u Lukavcu koji je bio ujedno i "2. seminar Aikikaija u Bosni i Hercegovini".

 

 

Seminar je održan u starom prostoru, sa dragim poznatim ljudima i u toku dva dana osim treninga i planiranog ispita snimnjen je i video materijal koji će u narednom periodu biti emitovan na televizijama širom regiona.

 

 

Od ovog juna klub je dobio i prvog Judanšu, Davida Kulišića. Naredni aikido seminar u Lukavcu je planiran za kraj avgusta 2015. godine.

 

2014. Seminar Aikikai u BiH
7 - 8. jun 2014. Lukavac
S.Obradović 5.dan, D. Kulačlin 3.dan
YouTube >