8. S E M I N A R

u Lukavcu

Saša Obradović 5.dan, Shidoin

Lukavac BiH

14 - 16. maj 2010.

Od 14. do 16. maja 2010. godine održan je osmi seminar u Lukavcu, BiH.

Kao što je to i dosad bila praksa, uvek u četvrtak, dan pre seminara, David je došao do Beograda ovaj put sa Dankom, Nedimom i Dinkom u turističku i u radnu ekspediciju!

Naredna tri dana u Tuzli i Lukavcu nas je pratila jesenja kiša kojoj nismo dozvolili da nam pokvari raspoloženje.

2010. Seminar u Lukavacu BiH
5. maj. 2010.
S.Obradović 5. dan
 

YouTube >


Hvala svim učesnicima na druženju i energiji, kišnom ali veselom saputniku Duletu, našem uvek dobrom domaćinu Davidu i Mâjí na celodnevnoj on-line podršci!.

 

7. S E M I N A R

u Lukavcu

Saša Obradović 5.dan, Shidoin

Lukavac BiH

29 - 31. maj 2009.

Od 29. do 31. maja 2009. godine održan je sedmi seminar u Lukavcu, BiH.
U subotu popodne je održana demonstracija džudoa i aikidoa.

Hvala Dušku i Mariji, Edhiri, Merimi, Melisi, Kristini, Jasminu, Ameli, Sanelu - i posebnu našem domaćinu Davidu na prelepim trenucima.