Muzika vežbanja

Darko Novaković

 

Esej je napisan za San dan polaganje 2023.

Poznati su osnovni elementi svakog muzičkog dela: ritam, melodija i harmonija.

Ritam daje pravilnost i definiše obrazac u vremenu koji se ponavlja. Najčešće postoji nešto što se naziva ritmička grupa u kojoj je jedan ton/takt naglašen u odnosu na druge.

Melodija je niz tonova koji čine jednu celinu. Ona živi u horizontalnoj dimenziji prostora zvanog muzika i na mahove se ponavlja dajući pečat delu i podsećajući slušaoca na jedinstvenost dela.

Harmonija je sazvučje više tonova istovremeno. Njen osnovni element je – setiće se oni koji su ikada učili da sviraju gitaru – akord. Niz od tri ili više tonova koji su odsvirani u isto vreme. Kao takva, harmonija daje vertikalnu dimenziju muzici.

Da bi nešto bilo kompletno muzičko delo, mora imati sva tri ova elementa. Naravno da postoje i svedene forme, ali kompletan doživljaj onoga što zovemo muzikom je kada su u istom loncu izmešani i ritam i melodija i harmonija.

Mnoge stvari u životu, pa i sam život može se posmatrati kao muzika. U životu ponavljamo neke ustaljene obrasce, imamo sopstveni ritam po kome se upravljamo. Naši svakodnevni postupci definišu melodiju, a odnosi sa ljudima koje srećemo harmoniju (ili disharmoniju 😂) našeg života.

Slično je i sa aikidoom. Uđimo u bilo koji dođo dok je u toku trening. Odmah se može uočiti jedinstven obrazac. Učitelj pokazuje tehniku. Naglašava bitne elemente. Ponavlja je više puta, dajući tehnici horizontalnu komponentu svoga viđenja aikidoa. On je tori, prvi glas, u radu sa ukeom – drugi glas – tako nagoveštavajući harmoniju tog aikido društva. Kada je tehnika gotova, 'taktovi' se ponavljaju. Zatim isto ponavljaju grupe učenika tako vežbanjem učeći muziku aikidoa.

Osim toga, u tom okretanju u ''čavrndiju'', postaju vidljive i dodatne dimenzije ove magične veštine. Veoma često u nekoj tehnici, uke ponire do tatamija ili se uzdiže/izvire nazad, dajući tom delu tehnike oblik mikro – muzičkog dela unutar ovog većeg koji ga obuhvata.

U ovom svojevrsnom muzičkom kovitlacu, u pojedinim posebnim trenucima, kada ritam šapne melodiji i harmoniji poseban ključ, otvore se magična vrata i tehnika proradi. Razumevanje veštine se diže na novi nivo i muzika se nastavlja – preciznija, sofisticiranija, zavodljivija.

 

Darko Novaković

jun 2023.