Kada sam prvi put pristupila dođou

Anita Gavrilović

 

Kada sam prvi put pristupila dođou sa željom da učim i dublje otkrijem ovu specifičnu vestinu, pored
zadivljujuće estetike elemenata u izvođenju telesne tehnike, nisam ni mogla naslutiti koliko samo
njeni principi mogu uticati na razvoj i život učenika. Konstantnim ponavljanjem tehnika i savladavanjem novih, dan za danom, godina za godinom, shvatila sam da se menjam. Moj način delovanja, reakcije.

U nastavku ću pokušati bar delimično opisati kako je razumevanje osnovnih principa kroz vreme menjalo moje odnose, najpre prema samoj sebi a onda i prema drugima.

Poznato je već da nas aikido oblikuje, da spontano delamo milošću, poštovanjem, na otpor uzvraćati uklapanjem, nikako otporom. Odvratiti od napada ne povredivši partnera. Kada sagledamo sa psiholoskog aspekta, ljudsko biće koje napada je frustrirano, zapravo jedan primer nagomilanih negativnih emocija. Reakcija otporom bi samo pogoršala sukob. Odgovarajuće rešenje bi bilo pokazati ljubav, delovati smirenošcu i prihvatanjem. Često viđamo velike majstore kako izvode tehniku sa neverovatnim smirenjem i osmehom. To je princip koji se primenjuje i u borbi i u svakodnevnom životu, poslu, porodici. Neopiranje, nepovređivanje, kontola napada (sami imamo moć odlučivati čemu ćemo dozvoliti da nas povredi i u kojoj meri). Primerom odvratiti od negativnih emocija tako što ćemo svakodnevno raditi na svom ličnom smirenju i razumevanju principa i tehnike kroz aktivno telesno vežbanje i primenu, najčešće u verbalnim kontaktima.

Ovo je samo jedan od primera, a sigurna sam da je svako ko je krenuo putem aikidoa imao prilike da reaguje na pravi način i primeni neke od principa u nekoj situaciji. Aktivnim treningom tehnika mentalna promena je neizbezna, jer i sama ideja nastanka veštine jeste živeti u miru sa sobom, drugim bićima i prirodom.

AI KI DO za mene lično predstavlja: PUT POSTIZANJA HARMONIJE SA ENERGIJOM UNIVERZUMA, jedinstvo.


Anita Gavrilović
Esej napisan za polaganje za ni dan

decembar 2022.Gore