aikido, posao i život

Vesna Strahinić

 

“Vrhovni izazov ratnika je pretvoriti strašni gnev neprijatelja u bezazlen smeh"

O Sensei, Morihei Uešiba

aikido je ušao u moj život sasvim slučajno, pre nešto više od 25 godina. U to vreme, čuveni Džef Saterlend (Jeff Sutherland) kreirao je "Scrum" - proces razvoja softvera i sa svojim saradnicima objavio "Agile Manifest", dokument koji će u potpunosti izmeniti način poslovanja softverskih kompanija. U jednom od svojih blogova, Saterlend je napisao da su sve ove ideje potekle od aikido treninga koje je posećivao godinama ranije. Za mene je ovo bilo neverovatno otkrovenje - velike internacionalne kompanije i cela IT industrija rade prema osnovnim aikido principima!

Već znamo da je aikido mlada borilačka veština koja vuče korene iz bogate tradicije japanskog budoa i istorije i kulture samuraja. Kako u borilačkoj veštini, tako i na poslu i u samom životu, reč je o interakciji između ljudi, o interakciji između torija i ukea. Na poslu, kolege i konkurenti su vam "uke" – partner, odnosno protivnik. Aikido nas uči usklađivanju, umesto odupiranju energiji napadača (ili situaciji). U životu i poslu, to znači da na promene (bilo dobre ili loše) treba da reagujemo tako što ćemo uskladiti svoj um i svoje telo sa datom situacijom. Agilnost je sposobnost prilagodljivosti i reagovanja na promene u okruženju. Isto tako, aikido tehnika je način uklapanja, prilagođavanja i brzog regovanja na datu situaciju.

Paradoksalno u oba koncepta je to što se čovek uči da pobedi predajući se.

aikido se zasniva na nekoliko vrlo jednostavnih, ali neverovatno moćnih, ideja koje su inspirisale ceo pokret nastao na temelju agilnih metoda širom sveta (Scrum, Kanban, Lean Software Development, itd.):

  • budite usredsređeni
  • budite pozitivno opušteni
  • budite uzemljeni - radite sa gravitacijom, a ne protiv nje
  • proširite svoju svest izvan sebe

Šta ovo znači u životu i poslovnim odnosima?

Prvo, započnite dan/posao pozitivnim umom - bilo da je u pitanju prijatelj ili neprijateljski raspoložena osoba ispred vas (ili sa druge strane žice), budite opušteni i svesni, kako biste sebi pružili najbolje šanse da se nosite sa onim što se događa oko vas. Poštujte stavove i postupke ljudi, čak i ako se sa njima ne slažete. Stavite se na njihovo mesto da biste stekli najbolju perspektivu zašto se ponašaju i govore kao što rade. Kada rešite da delujete, činite to sa poverenjem.

U aikido filozofiji, osnovni princip je namera da se svaki problem ili neprijatna situacija zajednički razradi i reši, umesto da se teži pobedi na štetu drugog. Uzimajući u obzir ovaj princip, možete se nositi sa okolinom iz opuštenog stava. Najbolje bi bilo da ostanete fleksibilni i otvoreni u izazovnim situacijama. Ne gurajte, ne vucite, ne predajte se, već se krećite "nizvodno". Krećite se iz svog centra moći, bez gubitka veze sa drugim/drugima. Tako nastavljate dalje i možete uticati na situaciju, umesto da je blokirate. Kad ljudi počnu da guraju jedni protiv drugih, zaglave se u trenutku i ne vide izlaz. Ali ako ostanete usredsređeni i "otvorenog uma", videćete više mogućnosti i rešenja. Ako ostanete opušteni, možete imati bolji pregled situacije i donositi bolje odluke. Tako možete postići više uz manje napora.

aikido filozofija utemeljena je na ideji usklađivanja sa životom onako kako se odvija pred nama. Svesnost nam omogućava razvijanje harmoničnog odnosa sa okolinom. Prihvatiti situaciju, ne opirati se, niti se povlačiti i naći najbolje moguće rešenje. Na ovaj način ne možete izgubiti, a istovremeno niko neće biti povređen. O Sensei je govorio: "Ako bih pokušao da objasnim to rečima, rekao bih da kontrolišete svog protivnika bez namere da ga kontrolišete. To jest, stanje trajne pobede. Ne postoji uopšte pitanje pobede nad protivnikom ili od njega. U tom smislu ne postoji protivnik u aikidou. Čak i ako imate protivnika, on postaje deo vas, samo partner koga poštujete i vodite."

Lako je prihvatiti sve ove ideje jer one već postoje u našim unutrašnjim vrednostima i našim međusobnim odnosima. Samo treba s vremena na vreme zastati i razmisliti, pa onda delovati. Ne morate to zvati aikido ili agilnost ili kako god već. Možete ih prihvatiti kao svoje principe uspešnog života.

"Ne gledajte na ovaj svet sa strahom i gnušanjem. Hrabro se suočite sa onim što se nudi.
Kada se duboko poklonite univerzumu, on uzvrađa naklon."

O Sensei, Morihei Ueshiba


Vesna Strahinić, 2.dan
Niš, jun 2021.
(esej za 3. dan ispit u julu 2021.)