Dužnosti aikidoke 2019.

Luka Jokić

 

U jednom intervjuu Čiba sensei pominje kako je najveći kvalitet dobrog aikidoke iskrenost. Verujem da ta konstatacija ima mnogo dublje značenje od onoga što se zapaža na površini. Misli se prvenstveno na iskrenost prema sebi. Naravno da je vrlina biti iskren u komunikaciji sa drugima, ali sa druge strane dužnost svakog aikidoke je da napreduje a to se ne može postići ukoliko je vežbač neiskren prema samom sebi u pogledu tog napretka.

Osnivač aikidoa, Morihei Uešiba, je stalno naglašavao kako je cilj vežbanja aikidoa ujedinjenje svih ljudi i stvaranje raja na Zemlji. Ta zamisao deluje utopijski, i površno gledano nema mnogo veze sa borilačkim veštinama. Ideja je u stvari da svako od nas napretkom u vežbanju izgradi samog sebe na način da potpomogne napredak društva. Dužnost svakog aikidoke je da napreduje, da učvrsti svoju veru, da izgradi jaka i nepokolebljiva moralna načela kako bi svojim ponašanjem i stavovima dao primer ljudima oko sebe. Ne možemo promeniti okolinu terajući ljude da se promene na silu, to je davno poznata činjenica, stoga moramo prvo promeniti sebe. To je najteži deo posla. Napredak, kako u aikidou tako i u bilo čemu je nemoguć bez iskrenosti prema sebi. To je najvažnije. I najteže. Moramo biti u stanju da priznamo sami sebi da ne znamo i moramo stalno tragati za znanjem. To znači biti iskren prema sebi. Ako pri vežbanju ne damo sve od sebe u toj potrazi za znanjem podsvesno se javlja nezadovoljstvo. Možemo lagati sami sebe do beskonačnosti, ali naš mozak je svestan da nismo dali svoj maksimum i od toga se ne može pobeći. A taj put vodi u sve samo ne u napredak. To važi za sve aspekte života, ne samo za trening aikidoa. To je razlog zbog koga je iskrenost najvažnija vrlina aikidoke. Bez iskrenog vežbanja mi samo trošimo svoje i tuđe vreme, a tehnike postaju prazne. Mora postojati svrha vežbanja, a to je u izgradnji jake vere u čoveku jer tada nestaju zbunjenost i sva strahovanja koja nas koče u životu. Svrha aikidoa je takođe u izgradnji snažnih moralnih načela koja su čoveku vodič u teškim situacijama. I na kraju, svrha aikidoa je da čoveku pokaže gde je njegovo mesto na ovom svetu, da ga nauči da poštuje zakone prirode i da se njima povinuje.

A dužnosti svakog aikidoke je da da sve od sebe kako bi kroz iskrenu vežbu postao nosilac gore navedenih vrlina i na taj način dao primer ljudima oko sebe.

Kada bi svaki aikidoka to uradio, davno zaboravljeni san Osnivača o raju na Zemlji bi možda bio mnogo bliži javi.

 

Jokić Luka
Esej za polaganje za 3. dan,
u Starim Banovcima, 27.12.2019.

27. decembar 2019.