Esej

Nemanja Nikolić

 

Sho Dan zvanja ili „početni stadijum“ ukazuje nam da vreme koje smo proveli u dosadašnjem treniranju predstavlja samo uvod u aikido. On govori koliko je još učenja i rada ispred nas kako bi nastavili da se razvijamo i napredujemo. Ovo se ne odnosi samo na naše tehnike, već i nas same.

aikido je u mom životu, na dirketan ili indirektan način, prisutan već 19 godina. Naučio me je mnogo toga, pre svega kroz moje trenere, i tako oblikovao u osobu koja sam danas. Iako me je život svojim putem i dešavanjima, na razne načine onemogućavao da treniram, uvek sam uspevao da nađem svoj put nazad i vratim se aikidou.

Reč „aikido“ može da se prevede kao „Put ujedinjenja sa životnom energijom“ i govori nam o protoku energije kroz nas same, kroz tehniku i partnera, ali i svakodnevni život. Kada čuju da treniram aikido, ljudi me često pitaju da li je on efektivan kao borilačka veština? aikido je vrlo efektivan, treniranje i borba su samo mali deo toga, aikido je stil i način života. Dok ga ljudi koji se njime ne bave vide isključivo kao borilačku veštinu, za nas koji ga stvarno razumemo, aikido je mnogo više od toga. Postoje borilačke veštine koje mogu vrlo brzo da se nauče i da kao takve bude efektivne, ali aikido to nije. Potrebno je vreme da zaista dopremo u njegovu srž, srž predstavlja harmonija duha i života, i upravo je zbog toga potrebno dosta strpljenja, razumevanja i vežbanja kako bi ga savladali.

Harmonija, protok energije i tehnike jesu nešto čemu mi težimo, ali aikido nas uči još dosta toga. Među bitnijima bih izdvojio lojalnost, obraćanje pažnje na detalje i poštovanje. I u zavisnosti kakav pristup imamo, tako ćemo moći i da transferujemo veštine koje smo naučili i na druge sfere života.

U pripremi za ovaj rad naišao sam na rečenicu da je aikido „Harmonija, način života, bez mržnje, bez osvete, bez ljubomore, bez laganja“ – upravo to je ono što su me treneri učili i čemu sam ja celog života težio. I iako sam na intervale prestajao da treniram, nikada nisam prestao da živim aikido!

Nemanja Nikolić, Sho dan

22. decembar 2017.