O učenju

Luka Jokić

 

Luka Jokić

 

Esej je napisan za Ni dan ispit

Želeo bih da iznesem neke principe o učenju koji važe generalno za sve u životu i koje verovatno ne bih zapazio da u mom životu nije postojala takva vrsta iskustva kakvu pruža aikido.

Poznato je da način učenja koji nam pokazuju u školi gde moramo svaku reč iz teksta polako i pažljivo pročitati i pri tom biti ˝maksimalno fokusirani˝ nije najefikasniji metod i ishod je češće glavobolja i dosada nego savladana materija.

Mnogo je lakše i efektivnije pustiti mozak da sam ˝upija˝ tekst. To se slikovitije može uporediti sa vožnjom automobila sa podignutom ručnom kočnicom i sa spuštenom, pri čemu je, složićete se, ovo prvo krajnje glupo i besmisleno.

Zašto se onda događa da mnogi upravo uče sa ˝podignutom ručnom˝ ?

Verovatno zato što termini ˝fokus˝ i ˝koncentracija˝ bivaju često pogrešno protumačeni kao napregnutost i ulaganje velike energije, umesto kao puka prisutnost duha u svakom trenutku.

Svakome od nas se dešava da se bez ikakvog razloga neka melodija ˝ureže˝ u pamćenje a da se nismo ni trudili da je zapamtimo. To je zbog toga što ju je naš podsvesni um prihvatio sagledavši je kao celinu, umesto rasparčavajući je na delove. Tako i aikido tehnika mora biti posmatrana kao celina i jedino stalnim posmatranjem i ponavljanjem naša podsvest može da je zapamti.

Izvodjenje aikido tehnike može da se uporedi sa sviranjem na nekom instrumentu. Najbolji gitaristi, pijanisti itd... sviraju tako što melodiju posmatraju kao celinu za sebe i usresređuju se na duh te melodije umesto na pojedinačne note, tj. sviraju instiktivno. Tako i aikido tehnika, kata ili kumi-tači mogu biti izvođeni brojanjem pokreta, ali tada bivaju uskraćeni za njihovu suštinu, tj. taj ˝duh˝ tehnike, energiju i sklad. To najbolje uoče neupućeni posmatrači i potpuni početnici, jer su za njih pojedinačni pokreti kao irimitenkan nepoznati pa njihov um u stvari posmatra samo jednu celinu i energiju koju ona odaje.

Kada se radi o učenju, moje mišljenje je da je najbolje ugledati se na sasvim malu decu koja još nisu ˝iskvarena˝ pod uticajem sveta odraslih, i koja svet spoznaju na osnovu iskustva i instinkta, upijajući sve oko sebe potpuno otvorenog uma.

Luka Jokić
15. decembar 2016.