Seminar u Novom Sadu

AD "Budokan"
Novi Sad, 24. novemar 2018.

 

Jesenji novembarski seminar u Novom Sadu vodili su Saša Obradović 6.dan i Duško Kulačin 4.dan.

 Prolećni seminar u Novom Sadu, 14-15. aprila 2018.

Novembarski Seminar u Novom Sadu, 18. novembar 2017.

 Prolećni seminar u Novom Sadu, 22. aprila 2017.

 Novembarski Seminar u Novom Sadu, 19. novembar 2016.