XX letnja aikido

ŠKOLA

Saša Obradović 6.dan, Shidoin

19 - 25. jul 2021.
Gimnazija u Vrnjačkoj Banji

20 letnja aikido škola u godini u kojoj obeležavamo 20 godina od osnivanja Aikikaija Srbije

Raspored treninga

  19. jul 2021, ponedeljak

     9:00 - 10:00,  10:00 - 11:00

20. jul 2021, utorak

    8:00 - 9:00,  9:00 - 10:00

21. jul 2021, sreda

    8:00 - 9:00,  9:00 - 10:00

    17:00 - 18:00

22. jul 2021, četvrtak

    8:00 - 9:00, 9:00 - 10:00

 

  23. jul 2021, petak

    8:00 - 9:00,  9:00 - 10:00

24. jul 2021, subota

    8:00 - 9:00, 9:00 - 9:45 

    10:00 - 12:30  ispit za dan pojaseve 

    17:00 - 18:00, nakon treninga rezultati ispita

25. jul 2021, nedelja

     8:00 - 9:00,  9:00 - 9:45

 


 

Tokom seminara biće uručene diplome sa ispita za dan pojaseve sa predhodnih ispita.
Treninzi štapa i mača pored treninga telesnih tehnika čine tradicionalno veliki deo ovog sedmodnevnog seminara - nosite štap i mač na svaki trening!
Seminarska taksa: 4.500 din za ceo seminar ili 900 din. po danu.

Ispiti za dan pojaseve

Učešće na ispitu za dan pojaseve je isključivo za učesnike seminara, u skladu sa uslovima za polaganje ispita. Ispitne takse su ostale nepromenjene.

 

 Za dan ispit 24. jula 2021. 
prijavljeni su sledeći kandidati do:

 

 4. dan 

Mihajlo Kulić, AD "Zemun"


 3. dan 

Snežana Zrnić AD "Budokan"

Robert Molnar AD "Budokan"

Vesna Strahinić AD "Ikeda"

 2. dan 

Vedran Hodžić, AK "Yoshinkan"

Luka Kostić AD "Budokan"

 
 Sho dan 

Zoran Mijić, AK "Yoshinkan"

Filip Vukićević AD "Budokan"

 

 18. letnja škola - Vrnjačka Banja JO

22 - 28. jul 2019. 1080p HD

trajanje: 6:06

Youtube


18. letnja škola - Vrnjačka Banja AIKIDO

22 - 28. jul 2019. 1080p HD

trajanje: 6:03

Youtube


18. letnja škola - Vrnjačka Banja ISPIT

27. jul 2019. 1080p HD

trajanje: 25:36

Youtube

O Vrnjačkoj Banji

O nastanku Vrnjačke Banje nema pisanih dokumenata, niti je moguće kontinuirano pratiti tok njenog razvoja. Na osnovu pronađenog arheološkog materijala može se sa sigurnošću tvrditi da su vrnjačke mineralne vode korišćene još u antičkom periodu.

 

Iako sistematska istraživanja u tom pravcu nisu vršena, izvesna otkrića pružila su nepobitne dokaze da su Rimljani koristili lekovite vrnjačke vode mnogo pre učesnika našeg aikido seminara...

Gore