Uslovi za polaganje
 

Uslovi za polaganje


 1. Vremenski uslovi

1.1. Vremenski uslov između ispita za kyu pojaseve nije striktno definisan.

1.2. Kod ispita za dan pojaseve postoje vremenski uslovi.

 

 2. Takse i godišnja aikikai članarina

2.1.Na ispite za kyu i dan pojaseve mogu izlaziti samo članovi Aikikai Srbije sa izmirenom godišnjom članarinom za tekuću godinu.

2.2. Na ispite za kyu i dan pojaseve mogu izlaziti samo članovi Aikikai Srbije koji uplate ispitnu taksu pre ispita. Kandidatima se, ako ne polože, taksa vraća u celini.

 

 3. Drugi uslovi

3.1. Za izlazak na ispit neophodna je saglasnost trenera.

3.2. Za  KYU  pojaseve kandidat mora imati između ispita najmanje za:

12 - 7. kyu-a 26 treninga

        6. kyu   26 treninga

        5. kyu   40 treninga, 1 seminar

        4. kyu   50 treninga, 1 seminar

        3. kyu   60 treninga, 1 seminar

        2. kyu   80 treninga, 1 seminar

        1. kyu 110 treninga, 2 seminara

3.3. Za  DAN  pojaseve kandidat mora zadovoljiti sledeće uslove:
Sho dan 

7 meseci, 110 treninga, 2 seminara, 15 godina starosti.

2. dan 

2 godine, redovno vežbanje1), kratki esej napisan u periodu ne dužem od 6 meseci pre ispita.

3. dan 

3 godine redovno vežbanje1), kratki esej napisan u periodu ne dužem od 6 meseci pre ispita.

4. dan 

4 godine redovno vežbanje1), duži esej napisan u periodu ne dužem od 6 meseci pre ispita. 25 godina starosti.

5. dan 

7 godina. Na preporuku organizacije odluku o promociji donosi Hombu dođo.

6. dan 

Na preporuku organizacije odluku o promociji donosi Hombu dođo

 

1)redovno vežbanje podrazumeva pohađanje treninga i seminara.

 

 4. Fukushidoin, Shidoin, Shihan

4.1. Titule: Fukušidoin (Fukushidoin) i Šidoin (Shidoin) Aikikai Srbije.

Hombu dođo evidentira nosioce ovih zvanja na preporuku Aikikaija Srbije, obično nakon Kagami Birakija. Aikikai Srbije donosi samostalno odluku o nosiocima ovih titula.

4.2. Titula: Šihan (Shihan)

Hombu dođo odlučuje o ovoj najvišoj tituli po posebnoj proceduri i izdaje sertifikat o njoj.

4.3. Neophodni uslovi:

Fukushidoin

Nosioci 3. dan pojasa

Najmanje 2 godina od dobijanja 3. dana2).

Aktivno učestvovanje u radu organizacije. Vođenje aktivnog kluba.

 

Shidoin

Nosioci 4.dan pojasa

Najmanje 2 godine od dobijanja 4. dana2) .

Aktivno učestvovanje u radu organizacije. Vođenje aktivnog kluba.

 

2)dati su minimalni uslovi, ne radi se o podrazumevanim vremenima.

Shihan
Najmanje 6. dan i određeni broj godina u posedu ovog stepena. Aktivno učestvovanje u radu organizacije. Vođenje aktivnog kluba. Kvalitetne osobine ličnosti.

4.4. Kyu pojaseve dodeljuje Aikikai Srbije, ispite drže Fukušidoini i Šidoini Aikikai Srbije.
4.5. Dan pojaseve dodeljuje Aikikai Hombu Dođo, ispite drže Šidoini Aikikai Srbije članovi ispitne komisije.

 

Gde da vežbate?

Beograd i Zemun:
AD "Zemun"
AD Yamatokan"
AD "Dunav"
AD "Sakura"

Bijeljina (BiH):
AK "Yoshinkan"

Bela Crkva:
AK "Alfa"

Beška:
AD "Kaizren"

Inđija:
AD "Kaizren"

 

Kruševac:
AD "Kruševac"

Krčedin:
AD "Kaizen"

Merošina:
AD "Taka"

Niš:
AD "IKEDA"
AD "Sensei"
AD "Taka"

Novi Banovci:
AD "Dunav"

 

Novi Sad:
AD "Budokan"
AD "Marko"

Novi Karlovci:
AD "Kaizen"

Novi Slankamen:
AD "Kaizen"

Požarevac:
AD "Daitokan"

Sokobanja:
AD "Ozren"

Aikikai Srbije

Novosti
kod nas i u svetu

Aikikai Srbije 2001-2018.
pregled događaja u proteklom periodu

Ispiti za kyu i dan 2018.
ispiti u okviru Aikikaija Srbije

Seminari - predstojeći u ovoj godini
najavljeni seminari Aikikai Srbije

Ispiti za dan 2001 - 2018.
lista kandidata koji su dobili dan pojas

Dan promocije - FOTO
svečana dodela diploma za dan

Aikido Wold Headquarters

Aikikai Srbije je punopravni član AIKIKAI FONDATION - Aikido World Headquartersa ili kraće Aikikai Hombu dođo organizacije.

Od ove organizacije se nakon uspešnog ispita za dan dobijaju diplome sa potpisom Moriteru Uešibe i Yudansha card, međunarodni aikido pasoš.

Aikido World Headquarters
zvanični web sajt aikikai organizacije

  Indeks sajta Aikikai Srbije
pregled strana na ovom web sajtu na srpskom jeziku, bez pojedinačnih klupskih strana i bez strana na engleskom.