Seminari predstojeći


face_new/sasa0.jpg
januar - jun 2018.


26. maj 2018. Novi Sad, AD "Marko", Saša Obradović 6.dan 
27. mart 2018. Požarevac, AD "Daitokan", Saša Obradović 6.dan 
  3. jun 2018. Beška, AK "Kaizen", Saša Obradović 6.dan
  9 - 10. jun 2018.  Sižje, Lukavac, BiH, "6. aikido seminar Aikikai u BiH", Saša Obradović 6.dan

24. jun 2018. Bijeljina, BiH, ispit u AD "Yoshinkan", Saša Obradović 6.dan

28 - 30. jun 2018. Mali Iđoš,"1. seminar na Katai Salašu", D. Kulačin 4.dan

jul - avgust 2018.


 23 - 29. jul 2018.  Vrnjačka Banja, "17. Letnja aikido škola Aikikai Srbije 2018.", Saša Obradović 6.dan

septembar - decembar 2018.


16. decembar 2018. Bijeljina, BiH, AD "Yoshinkan", Saša Obradović 6.dan

 29 - 30. decembar 2018.  Zemun, "18. zimski seminar Aikiikai Srbije 2018.", Saša Obradović 6.dan


 

AD "Marko"
Saša Obradović 6.dan

Seminar u Novom Sadu

26. maj 2018.

 

AD "Daitokan"
Saša Obradović 6.dan
 

Seminar u Požarevcu

27. maj 2018.

AD "Kaizen"
Saša Obradović 6.dan

Seminar u Beškoj

3. jun 2018.

 

"6. aikido seminar Aikikaija u BiH"
Saša Obradović 6.dan

Sižje, Lukavac, BIH

9 - 10. jun 2018.

 

"1. seminar na Katai salašu"
Duško Kulačin 4.dan

Mali Iđoš

28 -30. jun 2018.

 

"17. letnja akido škola 2018."
Saša Obradović 6.dan

Vrnjačka Banja

23 -29. jul 2018.

više o ovome 


"18. zimski aikido seminar 2018."
Saša Obradović 6.dan

Zemun

29 -30. decembar 2018.

više o ovome 


O Vrnjačkoj Banji

O nastanku Vrnjačke Banje nema pisanih dokumenata, niti je moguće kontinuirano pratiti tok njenog razvoja. Na osnovu pronađenog arheološkog materijala može se sa sigurnošću tvrditi da su vrnjačke mineralne vode korišćene još u antičkom periodu.

 

Iako sistematska istraživanja u tom pravcu nisu vršena, izvesna otkrića pružila su nepobitne dokaze da su Rimljani koristili lekovite vrnjačke vode mnogo pre učesnika aikido seminara...

Gde da vežbate?

Beograd i Zemun:
AD "Zemun"
AD Yamatokan"
AD "Dunav"
AD "Sakura"

Bijeljina (BiH):
AK "Yoshinkan"

Bela Crkva:
AK "Alfa"

Beška:
AD "Kaizren"

 

Novi Banovci:
AD "Dunav"

Novi Sad:
AD "Budokan"
AD "Marko"

Novi Karlovci:
AD "Kaizen"

Novi Slankamen:
AD "Kaizen"

Požarevac:
AD "Daitokan"

Sokobanja:
AD "Ozren"

Aikikai Srbije

Novosti
kod nas i u svetu

Ispiti za kyu i dan 2017.
ispiti u okviru Aikikaija Srbije

Seminari - predstojeći u ovoj godini
najavljeni seminari Aikikai Srbije

Ispiti za dan 2001 - 2017.
lista kandidata koji su dobili dan pojas

Dan promocije - FOTO
svečana dodela diploma za dan

Aikido Wold Headquarters

Aikikai Srbije je punopravni član AIKIKAI FONDATION - Aikido World Headquartersa ili kraće Aikikai Hombu dođo organizacije.

Od ove organizacije nakon uspešnog ispita za dan dobijate diplome sa potpisom Moriteru Uešibe i Yudansha card, međunarodni aikido pasoš.

Aikido World Headquarters
zvanični web sajt organizacije

  Indeks sajta Aikikai Srbije