Aikido rečnik - abecedni

 A   

Abara rebra
Agatsu pobeda nad samim sobom. Prema osnivaču, prava pobeda (MASAKATSU) je pobeda koju neko postiže nad samim sobom (AGATSU). Shodno tome, jedna od osnivačevih izreka je bila " MASAKATSU AGATSU"  što znači: "Prava pobeda je vladanje (nad samim) sobom".
Aikido reč AIKIDO je sastavljena od tri japanska ideograma:  AI- harmonija, ljubav;  KI-duh, um ili energija univerzuma i  DO- put, staza, način. Odatle, AIKIDO je "Put harmonije sa energijom unuverzuma ili put ljubavi". Pogledajte na strani "O aikidou"  
Aikidoka onaj koji se bavi aikidoom
Aikikai aikido asociacija, termin koji se koristi da ozanači organizaciju stvorenu od strane osnivača za širenje aikidoa. Takođe, da napravi razliku između izvornog aikidoa i raznih novonastalih derivatnih stilova koji su potekli od nekadašnjih osnivačevih učenika ili onih koji su tu i tamo vežbali aikido.  Pogledati opširnije. 
Ai Hanmi stav u kome obojica, i tori i uke imaju istu nogu napred (desna-desna, leva-leva)
Ai Nuke međusobno izbegavanje. Završetak duela u kome svaki učesnik izbegava da povredi onog drugog. Ovo odgovara idealu aikidoa prema kome se sukob (raz)rešava bez povređivanja ikoga.
Ai Uchi međusobno ubijanje (uništenje). Završetak duela u kome jedan učesnik ubija drugoga. U klasičnoj japanskoj veštini mačevanja vežbači su često ohrabrivani da ulaze u duel sa ciljem da postignu makar AI UCHI. Zamisao da se pobedi u duelu čak i po cenu sopstvenog života je prenošena  da pomogne u odgajanju stava u kome je um pojedinca usresređen na zadatak sasecanja protivnika.
Aiki otoshi više bacanje u aikidou kod koga se rukama hvataju ukijeve noge
Aiki taiso vežbe oblikovanja koje se koriste u aikidou, najčešće u okviru zagrevanja.
Ago usta
Anza sedenje prekrštenih nogu (turski sed)
Arigato hvala (neformalno)
Ashi noga
Ashi sabaki rad nogu. Ispravan rad nogu u aikidou je bitan za razvijanje dobre ravnoteže i za veštinu lakog kretanja.
Ashikubi gležanj
Asoko tamo
Atama glava
Atemi udarac u vitalne tačke. Udarac upućen u napadača sa namerom da dovede u neravnotežu ili odvrati pažnju. Atemi je vrlo bitan kod  prolazaka i održavanja odgovarajuće distance između partnera.  Prva stvar koju koju će većina ljudi učiniti kada oseti da se njihovim telom upravlja na njima nepoznat način je da povuku u nazad svoje udove i da spuste i udalje svoje težište. Odgovarajućom upotrebom atemija moguće je stvoriti prolaz kroz napadačevu prirodnu odbranu, olakšavajući primenu aikido tehnika.
Atemi waza tehnike udaraca u vitalne tačke
Ato nazad

 

 B   

Bakufu doslovce "vojna vlada" naziv dat vladi pod šogunima.
Bo dsrvo, štap koji se koristi u borilačkim veštinama, JO (čita se đo).
Bo jutsu veština borenja štapom
Bokken ili Bokuto drveni mač. Veliki deo aikido kretanja je nastao iz kretanja sa mačem. Istinsko učenje aikidoa je nemoguće bez rada sa mačem. Boken oblikom i dužinom podseća na katanu.
Bu rat
Bu jutsu borilačka veština
Budo borilački (ratnički) put. Japanski ideogram za BU je izveden iz ideograma koji znači zaustaviti (oružje koje liči na) halebardu. U aikidou je usvojeno da je najbolji put sprečavanja sukoba da se naglasi izgrađivanje individualnog karaktera.  Put (DO) AIKI-a  je istovetan putu BU-a.
Bushi ratnik, borac
Bushido put ratnika .Pod ovim nazivom se podrazumeva etički kodeks samuraja koji je propagirao asketski način života (ZEITAKU VA TEKI DA- "raskoš je neprijatelj"), stalno usavršavanje i još mnogo toga. ...
Bushi no nasake izraz koji znači:"ratničko osećanje milosrđa i blagosti" (vidi KATSU JINKEN) Pojam je pandan evropskom pojmu viteštva
Bunraku lutkarske drame, razvile su se u Kjotu krajem XVI veka

 

 C   

Cha no ju ceremonija čaja
Choku tsuki pravolinijski udarac (bod) sa štapom. Prednja šaka se ne pomera duž štapa (za razliku od SHIGOKU TSUKI-ja)
Chokusen na pravoj liniji, direktno kao  CHOKUSEN NO IRIMI = direktni ulazak
Chokkaku desni ugao
Chototsu tačka udarca između očiju
Chudan srednje, srednji deo tela kao  CHUDAN NO KAMAE =  srednji stav karakterističan za tehnike mača
Chushin centar,središte,  posebno centar nečijeg kretanja
Chudan-zuki udarac pesnicom u predeo stomaka
Chuku koncentracija

 

 D   

Dan majstorski pojas, od 1. do 10 stepena.: shodan, nidan, sandan, yondan, godan, rokudan, nanadan, hachidan, kudan, judan. Crni pojas.
Daimio veleposednik, feudalni gospodar (doslovno "veliko ime")
Daitai bedro
Daito dugački mač, katana u odnosu na wakizashi
Do Put. Japanski  ideogram za "DO"    je indentičan Kineskom za TAO (kao "Taoizam"). U aikiDO-u do se odnosi na put ili način u filozofskom smislu. Mnoge veštine su u svom filozofskom preobražaju promenile naziv jutsu u do: jujutsu u judo, kenjitsu u kendo itd.
Dojo sala za treniranje borilačkih veština (bukvano: "mesto puta"). U zen manastirima sala u  kojoj se sprovode duhovne vežbe i meditacija. Japansko tradicionalno ophođenje propisuje poklon u pravcu čela sale uvek kad ulazimo ili izlazimo iz nje. vidi Ritsu-Rei
Dojo Cho Vođa dođoa. Od 2016.godine Micuteru Ueshiba (waka sensei) je DOJO CHO Aikido World Headquarters-a ("HOMBU DOJO") u Tokiju.
Dokko tačka pritiska iza uva
Domo hvala - neformalno
Domo arigato hvala - učtivo
Domo arigato gozaimasita mnogo hvala (vrlo učtivo) za nešto što se tek završilo.
Domo arigato gozaimasu mnogo hvala (vrlo učtivo) za nešto što se upravo događa
Doshu "vođa puta" (danas u aikidou  Moriteru Ueshiba, unuk O senseia). Trenutno prva ličnost svetskog aikidoa
Dozo izvolite

 

 E   

Embu gi odeća za svečane prilike (demonstracije)
Embu kai svečani skup, prikaz, demonstracija
Empi lakat
Enten-jizui slobodno kretanje i okretanje
Eri okovratnik, kragna

 

 F   

Fudoshin nepokretni um. Stanje mentalne smirenosti ili nepokolebivosti. Um u ovom stanju je smiren i nepomućen. FUDO MYO je budističko božanstvo zaštitnik, koje nosi mač u jednoj ruci (da uništi neprijatelje budističkog učenja) i konopac u drugoj (da spasi razumna bića iz ponora obmane, ili iz budističkog mesta pakla), ono stoga ovaploćava dvoslojni budistički ideal slobode (mač) i sažaljenja, (sa)milosti (konopac).
Fukushiki-kokyu disanje stomakom
Fukushidoin asistent učitelj
Fukuto tačka udarca neposredno iznad kolena

 

 G   

Gaeshi obrnuto, kontra (KAESHI)
Ganmen lice
Ganseki otoshi napredno bacanje preko ramena
Gedan-zuki udarac pesnicom u predeo donjeg stomaka
Gedan donja pozicija kao GEDAN NO KAMAE - položaj kod koga je mač spušten u pravcu kolena partnera
Gedan gaeshi udarac štapom po kolenu. Držeći štap palčevi su jedan ka drugom
Gi, Dogi, Keiko Gi odeća u kojoj se vežba, u aikidou - beli kimono. Nemojte nositi crna i plava kimona!
Gekon tačka pritiska ispod donje usne
Genshin intuicija
Giri dužnost, obaveza, prvenstveno prema pretpostavljenom (npr. prema gospodaru ili učitelju) Za samuraje, giri je uvek imao prednost nad ljudskim osećanjima
Giri posvećenik, onaj koji je na putu.
Giri sek (SHIHOGIRI - sečenje u četiri ugla)
Gokyo 5.forma (peto učenje),  KUJI-OSAE, UDE HISHIGI
Gomen nasai izvinite
Gunto vojni mač (mač niskog kvaliteta, dobijao se uz uniformu u  II Svetskom ratu u Japanskoj vojsci)
Gyaku obrnuto, kontra
Gyaku Hanmi suprotni stav sa jednom nogom napred (uki sa levom nogom a tori sa desnom napred i obrnuto)
Gyakuuchi ukršteni udarac
Gyakuzuki udarac u kontra stavu

 

 H   

Hai da
Hachi osam
Haishu zadnji deo ruke
Haiku

vrsta japanske pesme od tri reda i sedamnaest slogova ( 5,7 i 5). Haiku pesme nisu namenjene poduci već dubokom uživanju u osećanjima ili saznanju. Izuzetno popularne u Japanu. 

"Jutarnji sjaj.
A tako danas može izgledati
Moja životna priča."

"Haiku nije pesma; on je jedan pokret rukom, poluotvorena vrata, izbrisano ogledalo."
 Glajt (Glyth)

Haito greben šake
Hajime start
Hakama široke japanske pantalone. Vezuju se trakama oko struka.Nose ih yudanshe tj. nosioci crnog pojasa, crne ili tamno plave. Devojke u nekim salama nose bele hakame iako nemaju dan pojas. Takođe, hakama se nosi i u kendou i jaidou.
Haori kratki ogrtač
Hanmi stav sa jednom nogom napred. Stopala čine zajedno trougao, peta prednje noge je na liniji korena palca zadnje noge. Može biti sa višim ili nižim položajem težišta (sa skupljrnim ili raširenim nogama).
Hanmi Handachi tehnike koje se izvode kada je tori u suwari wazi (na kolenima) a uke u tachi wazi. (na nogama).
Hasso no Kamae položaj u koji dolazimo nakon pokreta sa štapom u obliku arapskog broja 8. Isti položaj postoji i u tehnikama mača.Mač ili štap držimo uspravno uz rame. 
Hombu Dojo centralni dođo organizacije. Aikikai hombu dođo se nalazi u Tokiju.
Hantai-ni u suprotnom pravcu
Hantai suprotno
Happo 8 pravaca. HAPPO GIRI - vežba sečenja u osam pravaca.
Hara stomak.Često se koristi kao sinonim za TANDEN ili SEIKA NO ITEN- jednu tačku u stomaku smeštenu oko 5 cm ispod pupka, blizu težišta tela. Hara je centar kia tj. životne energije i duha.
Hara gei igra ili umetnost stomaka. To je obostrano razumevanje koje se postiže intuicijom, sasvim izvan onoga što izgovore dve osobe. Često se koristi ovaj naziv na zapadu kao sinonim za "šesto čulo". Više o ovome
Hayaku brže
Heiko paralelno
Henkawaza varijacijske tehnike. Početak jedne tehnike i završetak drugom tehnokom.npr. IKKYO koji se završava kao IRIMI NAGE
Hera deo na hakami iza leđa koji se podvlači ispod pojasa.
Hidari levo
Hijidori hvat za lakat
Hijizume atemi tačka na unutrašnjem delu lakta
Hiji lakat
Hiki povući
Hineri okrenuti, zaviti
Hitai čelo
Hitoemi ulazak paralelno napred
Hitoriwaza "vežbanje sa nevidljivim partnerom"
Ho metod

 

 I   

Ichi jedan
Ido kretanje
Idori tehnike koje se vežbaju u seizi
Iie ne
Ikki-ni u jednom dahu, smesta
Ikkyo 1.forma (prvo učenje), OSHI TAOSHI, UDE OSAE
Ikkyo undo prva vežba, vežba za ikkyo. Iz širokog stava, pomeranjem kukova napred ruke idu putanjom uz telo i iz položaja na kukovima lučno dolaze do seigan položaja. Uz pokret kukova unazad, istom putanjom ruke idu nazad i zaustavljaju se na kukovima sa strane sa zatvorenim pesnicama. Šake se otvaraju i zatvaraju od malog prsta pa na dalje. 
Ima sad
Irimi nage bacanje sa ulaskom
Irimi ulazak telom
Ishin Denshin označava oblik međuljudske komunikacije kroz neizgovoreno međusobno razumevanje. Doslovno se prevodi kao "ono što um misli, srce prenosi", a ponekad se prevodi i kao jednostavno "prećutno razumevanje". Više o ovome

 

 J   

Jiyu waza slobodan stil izvođenja tehnika - najčešće na dogovoren napad od strane više napadača. Razlikuje se od  Randorija u drugim veštinama.
Jinchu tačka pritiska iznad gornje usne ispod nosa
Jinkai kyusho vitalne tačke na ljudskom telu
Jinja šinto svetilište. Postoji AIKI JINJA koja se nalazi u Iwami, Ibaraki prefektura u Japanu.
Jintai telo
Jo drveni štap koji se koristi u aikidou dužine oko 127 cm. Štap je izvorno služio kao štap za hodanje. Većina pokreta đoom potiče iz japanskog tradicionalnog borenja  kopljem (YARI JUTSU), poneka iz JO JUTSU-a, a neka je osmislio sam osnivač.
Jodan visok stav, mač se drži iznad glave JODAN NO KAMAE
Jodan zuki udarac pesnicom u predelu glave
Jodan visoko, gornji deo tela (glava)
Jo dori tehnike odbrane za oduzimanja štapa
Ju deset
Juizo predeo bubrega, krsta
Juji nage, juji garami bacanje sa uplitanjem ruku  (bukvalno: deseto bacanje)
Junchu atemi tačka iznad usne

 

 K   

Kabuto kaciga (deo samurajskog oklopa)
Kaeshi isto kao GAESHI , kontra, obrnuto (kote gaeshi, kaeshi undo - vežba leđa na leđa, kaeshi waza itd.)
Kaeshizuki kontra udarac rukom
Kaeshiwaza tehnike kontri (GAESHI WAZA)
Kaiso titula
Kaishaku nin pomoćnik kod SEPUKU-a . Klečao je levo od samuraja i imao je zadatak da mu ublaži agoniju nakon HARAKIRI-ja odsecanjem glave.
Kakemono Kakeiku (掛け軸), poznat i kao kakemono (掛け物),  je vrsta tradicionalnog japanskog svitka, sa štapićima na vrhu i dnu, koji se obično kači na zidove. Sadržaj kakemona je obično slika, kaligrafski zapis ili pesma. Nalazi se često u kamizi , čeonom delu aikido dođoa.
Kamae osnovni stav u aikidou. Sa mačem,  u zavisnosti od položaja ruku može bito jodan kamae, waki kamae itd.
Kami duh, anđeo, božanstvo. Ideogram se sastoji iz znaka za vatru i znaka za vodu.
Kamikaze "božanski vetar". Oluja koja je zbrisala mongolsku flotu Kubaj-kana u napadu na Japan 1281. Termin je poznat po pilotima saomoubicama pred kraj II svetskog rata
Kamiza mesto kamia, mali hram, nalazi se u pročelju aikido sala u Japanu. Čelo sale. Tu se obično postavlja slika O Senseia, mač i štap, katana ili nešto što ima simbolike vezane za ovu veštinu. Nikada se ne smeju okrenuti leđa ovom delu zida, čak ni kada učitelj nešto pokazuje niti kada se izvodi aiki taiso. Samo učitelj sme da okrene leđa kamizi.
Kansetsuwaza tehnike narušavanja - katami vaza npr. nikyo, sankyo
Kata niz pokreta koji se samostalno uvežbavaju. U aikidou kate se rade sa štapom (JO). Borba sa zamišljenim protivnikom
Katamewaza tehnike kontrole - OSAE WAZA, KANSETSU WAZA, SHIME WAZA
Katana samurajski mač. Duži od dva mača koji su se nosili za pojasom. 
Katsu 1) pobediti; 2) naročita vrsta krika - kao kiai; 3) tehnika oživljavanja ili pobuđivanja energije
Katsu hayabi pobeda brzinom sunčeve svetlosti. Prema osnivaču: kada neko postigne potpuno vladanje nad samim sobom (AGATSU) i savršenu saglasnost sa osnovnim principima vladanja u univerzumu (posebno principima koji sadrže etička međudejstva), taj neko će imati snagu celokupnog univerzuma na svome raspolaganju, i više neće postojiti   nikakva stvarna razlika imeđu njega i univerzuma. U ovom stanju duhovnog napretka, pobeda je trenutna.  Pogledati razmišljanja O senseia  Takođe, izraz osnovnih principa univerzuma u ljudskom životu je ljubav (AI), a ljubav, prema osnivaču, nema neprijatelja. Nemajući neprijatelja nemamo potrebu za borbom,  i stoga uvek izlazimo kao pobednici, videti (AGATSU i MASAGATSU).
Katsu jinken mač koji spašava život. Što je japanska veština mačevanja bivala više pod uticajem (zen)budizma i taoizma, vežbači su bivali sve više zainteresovani za unošenje etičkih principa u svoju veštinu.  Savršeni majstor mačevanja (Pogledati priču o dva mača u potoku) po njima, treba da bude u stanju ne samo da upotrebi mač za ubijanje, već takođe i da sačuva život. Vidi (SETSU NIN TO).
Kaiten točak.Okret za 180 stepeni na prstima obe noge
Kaiten nage kružno (točak) bacanje. Postoji kao uchi-kaiten nage i soto-kaiten nage (unutra i spolja)
Kamiza ni rei pozdrav ka kamizi (čelu sale)
Kan intuicija
Kancho vlasnik škole ili sale
Kansetsuwaza tehnike narušavanja - (KATAME WAZA) npr. nikyo, sankyo
Karuma kao waki gamae, mač horizontalno
Kashakiuchi povezani napad
Kashi noge
Kata dori hvat za rame sa jednom rukom
Katamewaza tehnike kontrole - osae waza, kensetsu waza, shime waza
Katatedori hvat rukom za ruku (gyaku-hanmi)
Katateuchi udarac jednom rukom
Katate ruka
Kayoi deshi učenici koji žive izvan sale (pogledaj UCHI DESHI)
Keiko trening. Jedini način učenja aikidoa!.
Ken mač
Kensho prosvetljenje videti (MOKUSO i SATORI)
Keiko gi, do gi, gi odeća u kojoj se vežbaju borilačke veštine. U aikido sali to je beli kimono
Kesa rever
Kesa giri sek mačem sličan Yokomen uchi seku, s tim što se mač ne kreće putanjom sa glave već sa"sa revera".
Ki um, energija, duh, životna sila (kineski CHI). Centralni ideogram u reči AIKIDO  po mestu i po značenju  Pogledati na strani "O aikidou"    
Kiai glasni i energičnim izdah sa vriskom (osim u Uechu-ryu karateu gde je tih i izdah podseća na "hat"). Ideogrami za ki ai su isti kao za AI KI. Izvodi se tako što treba izbaciti što veću količinu vazduha za što kraće vreme uz glasove: to, sa, ai , i ... Kiai se često koristi i u borbi da bi se sabrala snaga i uplašio protivnik. Postoji posebno umeće kiaia koje se uvežbava u KIAI JITSU veštini.
Kihon osnovno, fundametalno. Često postoje naoko velike razlike u načinu izvođenja iste tehnike u aikidou. Sagledati ispod spoljašnjosti pravo lice tehnike i shvatit srž jednostavnog znači razumeti šta je KIHON.
Ki Musubi KI NO MUSUBI = povezivanje kija. Kao kod KI MUSUBI NO TACHI -ja vežbe sa mačevima. Pravi KI MUSUBI zahteva um koji je čist, fleksibilan i pažljiv. (videti SETSUZOKU)
Kihonwaza osnovne tehnike
Ki no nagare tok kija. O sensei je stalno isticao njegov značaj
Kikan dušnik
Kiku niže
Kiyotsukete oprezno, pažljivo
Kiza položaj. na kolenima, ali na prstima kao kod SHIKKO-a
Ko malo, mali. Kao, recimo KOTE - šaka  "mala ruka".
Kodomo dete
Kogatana "mali mač" - nož sakriven u SAYA (kanijama) katane ili wakizashi-ja
Kokoro srce, um. Psihologija japanskog naroda ne pravi jasnu razliku između mesta gde se nalazi intelekt (um) i mesta gde se nalaze emocije (osećanja) kao što to pravi zapadna psihologija
Kokorogamae mentalni odnos tj. stav
Kohai mlađi učenik
Kokyu disanje, snaga daha. Deo aikidoa koji je razvijen iz KOKYU RYOKU-a, što znači snaga disanja. Ovo je usaglašavanje disanja sa kretanjem. Kontrolom disanja može da se postigne bolja koncentracija i da se eleminiše stres. U mnogim tradicionalnim oblicima meditacije, kontrola disanja se koristi kao metod za razvijanje visoke koncentracije i mentalne smirenosti.U velikom broju jezika i kultura duh i dah su blisko povezani. Udahnuti i na našem jeziku ima dva značenja kao i reč izdahnuti. Vežbe disanja u aikidou su brojne, i mnoge tehnike aikidoa se zasnivaju na KOKYU principu. Vežbe disanja imaju za cilj da pomognu u razvoju KOKYU RYOKU-a.
Kokyu ho vežba u paru u sedećem položaju za postizanje kokjua. Zove se i MOROTETORI  KOKYU NAGE, RYOTEMOCHI KOKYU NAGE ili UDE-OROSHI IRIMI
Kokyu ryoku snaga disanja
Kokyu nage bacanje sa kokjuom. Veliki broj aikido tehnika nosi ovo ime. Tehnika se najčešće završava  padom unapred ukea.
Komi približiti se
Kongo oštrica vertikalno pored lica
Koryu stari stil
Kosadori hvat za ruku  (katatedori ai-hanmi)
Koshi kukovi
Koshi nage bacanje preko kukova
Koshita zadnji kruti deo hakame koji dolazi na kukove
Kotae promena
Kote gaeshi bacanje sa zavrtanjem šake
Kote šaka "mala ruka".
Koto stari mač (napravljen pre 1573)
Kotodama vežba ispuštanja različitih zvukova (glasova) sa namerom dovođenja u ekstazično stanje.
Ku devet (KYU)
Ku praznina. U Budizmu i Nevidljivo, koncept Boga
Kubishime davljenje. Postoje tri različita zahvata koji mogu da se svrstaju u kategoriju davljenja i gušenja. Prvi način, gušenje, primenjuje se pritiskom na dušnik i zaustavljanje dotoka vazduha; drugi, arterijsko davljenje primenjuje se pritiskom na arterije sa obe strane vrata; treće je nervno davljenje koje se izvodi pritiskom na određene tačke vagus nerva kojim se dovodi do zaustavljanja rada srca i time do naglog pada pritiska. Povratak iz stanja nesvesti je često nemoguć bez pomoći nekog trećeg!
Kumijo vežbe sa štapom (JO) u paru.
Kumitachi vežbe sa mačem (BOKEN) u paru.
Kubi naka atemi tačka na glavi
Kubi vrat
Kujiki naprezanje
Kuzushi princip narušavanja partnerove ravnoteže. U aikidou tehnika ne može biti valjano izvedena bez ovog principa. (TAI NO KUZUSHI - dovođenje tela u neravnotežu)
Kyu učenički pojasevi, od 6. do 1, respektivno: rokyu, gokyu, yonkyu, sankyu, nikkyu, ikkyu. Svi nose beli pojas.
Kyudo japansko streličarstvo
Kyusho vitalne tačke na telu

 

 M   

Ma Ai optimalno rastojanje između partnera. Pogledati " Aikido principi"
Masakatsu "istinska pobeda" (vidi  AGATSU)
Mae napred, spreda kao  MAE UKEMI = pad napred
Massugu pravo napred
Mata prepone, slabine
Matadachi deo sa strane na hakami
Mate sačekaj
Mawashi okret, rotacija
Mawatte okreni se
Menuchi udarac u glavu
Men glava
Michi put (isto kao DO) U jednom periodu O sensei svoju veštinu zove AIKI NO MICHI (put aikia)
Migi desno
Misogi vežba proćišćenja. Radi se o vežbi disanja i meditacije koja se.izvodi u seiza položaju zatvorenih (ili poluzatvorenih očiju). Disanje je lagano, odnos udah -izdah iznosi 1:2 ili više u korist izdaha , udah je uvek na nos izdah na nos ili na poluotvorena usta. Aikido treningom bi trebalo da se postigne pročišćenje pojedinca i eliminisanje negativnih karakteristika uma ili ličnosti. Ovo je vežba koja nas uvodi u trening i kojom se trening najčešće završava. 
Mimi uši
Mitegura ezoterično, obredno savijanje papira. (ne ORIGAMI), kao simbolički prinos i dokaz prisustva kamija. Ima dvadeset načina savijanja i svaki ima svoje značenje. Kraj hramova u Japanu nailazimo na mnoštvo MITEGURA koji podsećaju na zapaljene sveće u hrišćanstvu
Moku roku katalog tehnika
Mokuso meditacija, zatvorite oči!
Morote dori hvat dve ruke za jednu (KATATE RYOTE DORI)
Morote obe ruke
Mu stanje praznine, nepostojanja, čistote u šintoizmu
Mudansha nosilac belog pojasa, onaj koji nema dan pojas
Mune dori hvat za grudi (revere)
Mune tsuki udarac pesnicom u predeo grudi
Mune grudi, prsa
Munen bez razmišljanja. Stanje poznato kao trenutak kada samuraj izvuče mač rešen da ga upotrebi.
Mushin bukvalno "bez uma" tj. stanje prazne svesti. Pojam mušin sastoji se od dva ideograma. Ideogram MU (無) označava prazninu ili nepostojanje nečega a SHIN (心) označava um ili duh pa se kod nas u zapadnoj kulturi prevodi bukvalno kao NEUMNO. Više o ovome
Musubi jedinstvo, povezivanje

 

 N   

Nagashi waza način rada gde se jedna tehnika pretapa u drugu
Nagashi pretapanje
Nagare proticanje, tok
Nage bacanje, onaj koji baca (TORI)
Naginata oružje nalik halabardi (štap sa sečivom na vrhu). Oružje koje su tradicionalno koristile žene. Danas se vežba u okviru veštine NAGINATA-DO.
Naike tačka pritiska kod gležnja
Naka ni ka centru
Naka centar
Naname diagonalno
Ne waza tehnike rvanja
Nikyo 2.forma (drugo učenje), KOTE MAWASHI, KOTEMAKI
Ninja specijalno obučeni špijuni - o njihovim sposobnostima npr. prikrivanja kruže mitovi
Ninjo ljudska osećanja; sažaljenje, blagost -prema samurajskom kodeksu dolazila su na drugo mesto iza girija -dužnosti
Ni nin gake odbrana od dva napadača
Nuki vuci
Nukite krajevi nesavijenih prstiju

 

 O   

Obi pojas
Ohajo dobar dan!
Osae waza tehnike kontrole,  (ikkio, sankyo)
O-Sensei "Veliki učitelj" , Morihei Ueshiba, osnivač aikidoa.
Oizuki udarac sa korakom
Oji waza tehnike bloka i kontranapada
Omote napred, direktno, prisutan princip kod mnogih tehnika (ikkyo omote)
Omotewaza direktne  tehnike
Omotokyo jedna od tzv. japanskih "novih religija". OMOTOKYO je sinkretička mešavina šintoizma, neošintoističkog misticizma, hrišćanstva i japanskih narodnih verovanja. Osnivač aikidoa je bio sledbenik omotokyo-a, i uneo je neke elemente iz njega u svoje aikido vežbanje. Međutim, osnivač je insistirao na tome da nema potrebe da se bude sledbenik omotokyo-a da bi se proučavao aikido. 
Ona žena
Onegaishimasu zamoliti nekog da sa vama vežba
Osae pritisak, guranje, imobilizacija
Otoshi bacanje, na dole

 

 R   

Randori

slobodan stil "van treninga". Razlikuje se od JIYU WAZE u kojoj postoji sloboda izvođenja tehnika ali se poštuje odnos uki - tori. tj. uki prima tehniku odnosno daje energiju za izvođenje tehnike. Ovaj vid vežbanja je kod drugih veština npr. đudoa od primarne važnosti.

Rei 

pozdrav poklonom  

Reigi

ophođenje. Pridržavanje odgovarajućeg ophođenja (ponašanje) u svako doba. (naročito u sali) je bitan deo treninga.

Reigisoho

pravila ponašanja u dođou 

Renzoku

neprekidan, stalan

Riai

zajednički naziv za simbol trougla, kruga i kvadrata. M. Saito sensei trougao objašnjava kao aikido stav - hitoemi, krug kao kretanje a kvadrat kao kontrolu. Uešiba je govorio da kad trougao, kvadrat i krug postanu, jedno i počnu da teku skupa zajedno sa kijem, tada se pojavljuje aikido. Simbolika ovih znakova je mnogo šira.

Ritsu-Rei

naklon kada ulazimo u dojo. Naklon nije samo fizički pokret vašeg tela već i mentalni. Pod tim se misli da učeniku kada ulazi u Dođo, posle naklona misli budu čiste a um miran i staložen. Nakon naklona trebalo bi da se osećamo prijatno, mirno i opušteno. Naklon mora da se izvede tako da zaista pozitivno utiče na vas - a ne da to bude samo formalni nakon telom.

Roku

šest

Ritsuzen

meditiranje u stojećem položaju

Ronin

vitez lutalica, samuraji bez gospodara. (doslovno "ljudi talasa"). Često su narušavali mir u Jedu, naročito za vreme Tokugava Pogledati.

Ryokata dori

hvat sa dve ruke za dva ramena 

Ryote dori

hvat sa dve ruke za dve ruke 

 

 S   

Sabaki

kretanje (TAI SABAKI - kretanje tela)

Saho

u levo

Samurai

najamni ratnik, predstavnik srednjovekovne vojne klase u Japanu. Više od 700 godina samuraji su imali presudnu ulogu u formiranju istorije Japana. Ideogram kojim se čita kao samuraj znači zapravo čoveka koji služi.

San

tri

San nin gake

odbrana od tri napadača

Sankaku

trougao

Sankyo

3.forma (treće učenje), KOTE HINERI, SHIBORI-KIME

Satori

prosvetlenje (iluminacija)

Satsu nin to

mač koji ubija. Iako je ideal predstavljao mač koji spašava živit (vidi KATSU JINKEN), smatrano je da zlo koje sprečava mnogo veće zlo može biti opravdano.

Seigan

prirodan položaj, osnovni stav sa mačem

Seika no iten

"jedna tačka u donjem stomaku" - tanden.

Setsuzoku

povezanost, može značiti kontinuitet u tehnici

Seikatanden

donji stomak

Seiken

pesnica

Seikichu

kičma

Sen

primena najprikladnije tehnike kao reagovanje na napad. Postoje još i SEN NO SEN -ispoljavanje kija u višem obliku - primena najsvrsishodnije tehnike na započeti napad, s tim da je  odgovor usledio pre nego što je napad realizovan do kraja, imamo i GO NO SEN - odgovor na napad pre nego što je on i započet).  

Sensei

učitelj (bukvalno: "prvo rođeni")

Sensei ni rei

pozdrav učitelju

Seiza

položaj u kome se sedi na kolenama (kleči). U ovom položaju smo na početku i na kraju časa i onda kada sensei demonstrira tehnike. U nekim slučajevima može sedeti i u ANZI (turski sed)

Semete

napadač

Sempai

stariji učenik

Senaka

zadnji deo tela

Senjutsu

taktika

Sepuku

ritualno samoubistvo rasecanjem stomaka. HARAKIRI. Bio je dozvoljen samo samurajima i trebao je da pokaže odanost i neizmernu hrabrost pojedinca.

Shi

četiri (YON)

Shi

čovek samuraj, ratnik (BU SHI)

Shichi

sedam (NANA)

Shidoin

učitelj, instruktor - (radi se o tituli)

Shihan

stariji učitelj - "učitelj nad učiteljima" - radi se o tituli koju dodeljuje Hombu dođo

Shiho nage

bacanje u četiri strane

Shikaku

mrtvi ugao. Položaj u kome je protivniku teško da napadne i iz koga je relativno lako kontrolisati njegovu ravnotežu i tehniku

Shinai

mač od bambusa. Koristi se u kendou.

Shikko

kretanje na kolenima. Vrlo je važno za sticanje osećaja stabilnosti i za vežbanje kretanja iz kukova.

Shinken shobu

duel pravim mačevima

Shinshin shugyo

vežbanje uma i tela

Shinshin toitsu

jedinstvo duha i tela

Shinshin

um i telo

Shintai

telo

Shinto

put bogova. Narodna religija u Japanu. Osnivač aikidoa je bio pod velikim uticajem OMOTOKYO-a koji je izrastao iz šintoizma. 

Shinto

"novi mač", naziv za mačeve napravljene između 1573 i 1760

Shim bu fu satsu

"Nebeska ljubav ne ubija" Pogledati text Značaj produbljivanja treninga.

Shita hara

donji stomak (SEIKA TANDEN)

Shita

dole

Shizoku

sigurna tačka

Sho

mali

Shodan

prvi dan pojas

Shomen

pravo napred

Shomen uchi

udarac odozgo pravo napred (iznad glave u glavu)

Shoto

wakizashi, kratki mač

Suburi

osnovne i neophodne vežbe za JO i BOKEN. Udarci, sekovi i bodovi koji se uvežbavaju ponavljanjem.

Shoshin

svest početnika

Shuchu

koncentracija

Shugeki

napad

Shuhai

zadnji deo ruke

Shuto

brid šake

Sode dori

hvat za rukav

Sode

rukav

Soke

prvi čovek stila (u tom trenutku glava porodice)

Sokei

prepone, slabine

Sokutei

peta (deo stopala)

Soto

spoljna strana

Suburi

osnovne vežbe za JO i BOKEN. Udarci, sekovi i bodovi koji se uvežbavaju ponavljanjem.

Sumi otoshi

spuštanje u ugao, tehnika bacanja

Sumimasen

izvinite (da privučete pažnju)

Suwari Waza

tehnike koje se izvode u  parteru (na kolenima). Položaj u kome se sedi na kolenima je bio prisutan u celoj japanskoj istoriji. Danas nam ove tehnike koriste za razvijanje osećaja stabilnosti i kretanja iz kukova.

Suwatte

sedite dole

 

 T   

Tabi japanske čarape koje se koriste u sali.
Tachidori tehnike odbrane i oduzimanja mača
Tachiwaza tehnike koje se izvode u stojećem stavu
Tachi vrsta japanskog mača - katana
Tachi na nogama
Tachiwaza tehnike koje se izvode u stojećem stavu
Taijutsu telesne tehnike
Taninsugake trening sa više napadača, FUDORI DORI
Taiatari telesni kontakt
Tai no henko vežba u parovima gde se tori tenkanom uklapa u ukeov napad, .TAI NO TENKAN
Taijutsu telesne tehnike (bez oružja)
Taisabaki kretanje tela
Takeda Sokaku veliki majstor Daito aiki-đicua, jedan od najznačajnijih majstora od koga je učio Morihei Ueshiba.
Takemusu Aiki
osnivačeva izreka koja znači: "Beskonačna stvarajuća veština aikia"  Ili u jednom citatu: "Ništa ne znači pobediti nekog. Kada sve obuhvatimo ljubavlju i kroz ki pustimo da sve stvari idu prirodnim tokom, tada se otvara svet u kome su ki, um i telo ujedinjeni, međusobno i sa drugima. Doživeti duboko prosvetlenje i pobediti bez borbe na pravi način. Nadvladali smo sebe i to postaje trijumf ljubavi Univerzuma, koja je u stvari naša ljubav. To je TAKEMUSU"
Tanden stomak, bukvalno "polje na kome sedi tan" - (isto što i SAIKA NO ITEN - jedna tačka u stomaku) Naziv je izveden iz kineskog tan-tjen  (vidi HARA)
Taninsugake vežbanje sa više napadača (obično napad hvatom).
Tanto nož. Japanska verzija jednoseklog noža bez štitnika tj. tsube. Na treningu se koristi drvena imitacija.
Tanto dori tehnike odbrane i oduzimanja noža
Tatami strunjača, ujedno znači i guba slamena prostirka koja je pokrivala ceo pod u tradicionalnoj japanskoj sobi. Po tatamiju se ne hoda obuven!
Tatekigeiko vežbanje sa više napadača
Tatekiuchi odbrana od više napadača
Tateki višestruki napad
Tatte podizanje
Te ruka
Teno car
Teura rukom unutra
Tewaza ručne tehnike (u odbrani od oružja)
Tegatana "ruka mač" - spoljni brid šake
Tenkan okret oko prednje noge za 180 stepeni. (TAI NO TENKAN)
Tenšin kretanje unazad pod uglom od 45 stepeni sa sa privlačenjem prednje noge (sa promenom stava: Ushiro Ashi Tenšin - Tenšin sa nogom koja je na početku bila otpozadi)
Tekubi ručni zglob, zglavak
Tenchi nage bacanje "nebo -zemlja" ten (tjen - kineski) znači nebo; chi je zemlja
Tento atemi tačka iza glave
Tenugui platnena marama, nosi se na glavi u kendou ispod kacige
Tettsui "pesnica kao čekić"
Toma velika distanca (kao kod KATATE TOMA UCHI - udarca sa štapom)
Tomodachi prijatelj
Tori onaj koji izvodi tehniku (nasuprot UKE-u)
Torii vrata na ulasku u šintoističko svetilište, imaju oblik ćiriličnog slova P.
Tsuba štitnik na maču između sečiva i balčaka   
Tsuboi akupunkturna tačka. TSUBOI se nalaze na meridijanima kojima protiče KI kroz naš organizam. Stari kineski ideogram za tsubo je nalik vrču tankog vrata sa poklopcem gde vrč prestavlja spremište KI-a a vrat vrča put do njega. .
Tsuki bod ili pravolinijski udarac (ZUKI), u aikidou, to je najčešće Chudan Oi-zuki
Tsukuri remećenje ravnoteže (priprema za bacanje u đudou)

 

 U   

Uchi prednja strana, iznutra, kao kod napada sa prednje strane (SHOMEN UCHI)
Uchi dechi učenici koji žive u okviru DOJO-a (pogledaj Intervju sa Saotome senseiem i Saito senseiem)
Uchiwaza prednje tehnike
Uchima rastojanje sa koga možete udariti čineći jedan korak
Uchimata unutrašnje bacanje
Uchite napadač
Ude ruka (od šake do ramena)
Ue gore
Ueshiba Kisshomaru sin osnivača aikidoa. Od 1969. do januara 1999. bio je  aikido DOSHU.
Ueshiba Morihei osnivač aikidoa Pogledati  Veliki učitelj Morihei Uešiba (1883.-1969.)
Ueshiba Moriteru sin Kišomaru Uješibe i unuk osnivača. Danas je on DOJO-CHO u HOMBU dođou i AIKI DOSHU
Ukewaza tehnike blokiranja
Uke osoba koja "prima" tehniku, odnosno na kojoj se tehnika radi od strane TORI-a. Partner ili asistent. U aikidou ukea nikad ne posmatramo kao protivnika.
Ukemi
pad - bukvalno: "primiti telo". Može biti izveden na različite načine kao pad unapred MAE UKEMI, unazad USHIRO UKEMI ili u stranu YOKO UKEMI. Svrha pada je uvek da zaštiti telo od povreda i uke da bi izbegao povredu najčešće sam beži padom od zahvata. Zbog toga padovi izgledaju drugačije od padova u đudou gde je kontakt najčešće mnogo bliži i gde partner biva bačen mimo svoje volje.
Uki ploveći
Ura iza
Ura "krug." Klasičan način izvođenja aikido tehnika kod koga se sklanjamo iza ukea, TENKANOM ili IRIMI TENKANOM
Uraken zadnja strana pesnice
Ushiro pozadi, iza, kao USHIRO UKEMI - pad unazad
Ushiroeridori hvat iza leđa rukom za okovratnik ispod temena
Ushirokubishime davljenje iza leđa
Ushirohijidori hvat iza leđa sa obe ruke za oba lakta
Ushiroryokatadori hvat iza leđa sa dve ruke za dva ramena
Ushiroryotedori hvat iza leđa sa dve ruke za dve ruke
Ushirotsuki bod udarac unazad sa štapom
Ushirowaza tehnike odbrane od napada sa leđa

 

 W   

Wakarimasu razumem
Wakarimasen ne razumem
Waki gamae stav u kome se mač drži spušten iza tela, npr. kod trećeg suburija
Waki iza pazuha
Wakikage atemi tačka ispod pazuha
Wakizashi kratki mač, shoto. Nosio se zajedno sa katanom.
Waza tehnika

 

 Y   

Yame

stop

Yang i Yin

Jin i jang su dva suprotna ali ipak komplementarna aspekta postojanja - senka i svetlo. Jin odgovara svemu onome što je tamno, hladno, vlažno, meko, receptivno, žensko, tonuće; jang svemu onome što je svetlo, toplo, suvo, aktivno, muško i što se diže. Jin i jang su samo relativna stanja, ne apsolutna, i jedna stvar može biti jin drugoj i jang u odnosu na treću stvar. Ovaj princip podrazumeva da se radi o suprotnostima a ne o negacijama. Suprotnosti ukazuju na jedinstvo kao osnovu svakog para. (setite se npr. Tenchi Nage tehnike u aikidou - bacanje nebo-zemlja)

Yo

pozitivni prirodni princip

Yoi

spremni

Yokouchi

udarac sa strane

Yoko

sa strane

Yokomenuchi

dijagonalni udarac napred

Yokomen

glava sa strane

Yonkyo

4.forma (četvrto učenje), TEKUBI OSAE 

Yubi

prst

Yudansha

nosilac dan pojasa, crnog pojasa

Yukuri

sporije

 

 Z   

Zanshin

kontrolisanje uma / srca.

Zazen

Meditacija u propisanom sedećem položaju (u SEIZI ili ANZI)

Zekken

izvezeno ili napisano ime ili ime dođoa na odeći

Zengaku

čelo

Zen

škola ili grana budizma koja se odlikuje meditativnim tehnikama osmišljenim da dovedu do prosvetlenja. Sam pojam zen je skraćenica japanskih reči zenjo i zena koje su izvedene iz kineske reči Č`an (dijana na sanskritu) što znači meditacija. Pogledati tekst  Zen i samuraji i Zen i borilačke veštine. 

Zenpo

spreda

Zenshin

celokupno telo

Zentai

sve, celokupno

Zori

japanske sandale. Služe nam da dođemo do tatamija sa čistim nogama!

 

Gore