Ispiti za kyu pojaseve, 20. avgust 2020.

Dana 20 avgusta 2020. održan je izuzetan ispit samo štapa i mača na mestu koje nam je dođo poslednjih šest meseci. Više pojaseve su dobili:

3.KYU: Filip Novaković
4.KYU: Ana Medić, Aleksa Medić
5.KYU: Goran Matejić
7.KYU: Andrea Medić, Milica Matejić
11.KYU: Mihajlo Obradović
12.KYU: Natalija Đoković

21. avgust 2020.