Ispiti za kyu pojaseve, 17 i 28. decembar 2019.

Dana 17 i 28. decembra 2019 održana su polaganja za dečiju grupu i za odrasle.

Više pojaseve su dobili:

1.KYU: Jarmila Ivanović
4.KYU: Aleksandra Đonić, Filip Novaković
5.KYU: Ana Medić, Aleksa Medić
6.KYU: Goran Matejić, Dejan Ranđelović, Sunčica Kokotović
8.KYU: Vukašin Dašić, Damjan Dašić, Andrea Medić
10.KYU: Anđelika Popović, Mia Ranđelović
12.KYU: Mihajlo Obradović

28. decembar 2019.