Ispit za kyu pojaseve, 23. i 29. decembar 2018.

Nedelju dana pre zimskog seminara i prvog dana seminara održani su ispiti za kyu pojaseve.

Više pojaseve su dobili:

2.kyu: Bogdan Šuvira, Kristina Šuvira

3.kyu: Anastasija Petrović

6.KYU: Maja Kukrik, Aleksandra Đonić
10.KYU: Vukašin Dašić, Damjan Dašić, Dušan Da šić, Stefan Brvar, Balša Pejović, Milica Satrić, Veljko Satarić, Andrija Đurđević
12.KYU: Anđelika Popović, Ognjen Ašić

2. januar 2019.