Ispit za kyu pojaseve, 21. jun 2018.

3 u 1

Mesec dana pre tradicionalne letnje škole održan je mali ispit za kyu pojaseve.

Više pojaseve su dobili Kristina i Bogdan Šuvira 3. kyu i Bojan Jeftić koji je položio za 2.kyu.

21. jun 2018.