Nataša Sretenović Sho dan 2013.

 

Najmlađi Sho dan u klubu i najmlađi dan u našoj zemlji ikada, sa tačno 15 godina.

22. decembar 2013.