Ispit novembra 2008.

Fotografije sa treninga ispita za kyu pojaseve.

24. novembar 2008.