Aikido lideri

Ivan Tašić

 

Vizionar, vođa, učitelj, mentor… O Sensei Morihei Ueshiba je nesumnjivo bio čovek daleko ispred svog vremena. Kombinujući svoje poznavanje borilačkih veština sa verskom i političkom ideologijom, stvorio je modernu borilačku veštinu - AIKIDO.

Preko svojih učenika širio je ideju da se put ratnika zasniva na ljubavi i samilosti. Fizičku formu borilačkih tehnika koristio je kao osnovu za širenje svoje vizije, da borilačke veštine treba da služe za razvoj i napredak samog čoveka i društva.

Koliko je daleko išla njegova vizija o primeni aikidoa u raznim sferama ljudskog života, govori ovaj citat O Senseja o ekonomiji:

"Ekonomija je temelj društva. Kada je ekonomija stabilna, društvo se razvija. Idealna ekonomija kombinuje duhovno i materijalno, a najbolja roba za razmenu su iskrenost i ljubav."

Načela, kao što su iskrenost i ljubav, u ekonomiji danas možete čuti od poznatih motivacionih govornika u svetu biznisa kao što su Brayan Tracy, Zig Ziglar, Tony Robins…

U Japanu su ljudima poput Moriheia Ueshibe dodeljivali titulu Oʼ SENSEI. U našem modernom vremenu za Morihei Ueshibu rekli bi da je imao osobine pravog LIDERA, koje su sadržane u značenju reči SENSEI.

U modernom svetu u kome vladaju zakoni tržišne ekonomije, gde je vreme novac, kompanije i organizacije očekuju od ljudi da budu brzi i prilagodljivi kako bi bili što efikasniji u ostvarivanju krajnjeg cilja – profita.

Tako se izdvajaju LIDERI, osobe koje svojim rečima i ličnim primerom, izrazito utiču na ponašanje, razmišljanje i emocije značajnog broja ljudskih individua.


Proces inspirisanja i motivisanja drugih da vredno rade na ostvarivanju definisanih zadataka u cilju efikasnog ostvarivanja definisanih ciljeva organizacije naziva se LIDERSTVO.

Univerzalnost principa AIKIDO-a o kojima je, na početku, govorio OʼSensei, ogleda se u njihovoj primeni u procesu LIDERSTVA, odnosno razvijanju LIDERA.

U sklopu svega napred navednog, a nakon mnogo godina vežbanja i podučavanja aikidoa, kao i mog profesionalnog angažovanja kao doktora medicine i menadžera jedne uspešne kompanije, došao sam na ideju da vam približim pojam LIDERA i LIDERSTVA, i na koji način se vežbajući aikido razvijaju osobine lidera.

1. FOKUS NA CILJ

U poslovnom svetu najvažnije je održati fokus zaposlenih na cilj. Lideri deleći viziju kompanije i koristeći različite modele motivacije trude se da njihovi zaposleni ostanu visoko motivisani i fokusirani, kako bi sa što manje korišćenih sredstava postigli unapred definisane ciljeve. Na isti način, u aikidou potrebno je biti fokusiran na centar TANDEN prilikom izvođenja tehnika. Tako se prikupljanjem energije u centar (tanden) aikido tehnike izvode bez velike sile sa velikom efikasnošću.

2. MAJSTORSTVO

Uspešan lider u poslu stalno uči i usavršava se! Tako lider primenom novih znanja unapređuje poslovne procese i dovedi ih do savršenstva. U aikidou se kroz proces ponavaljanja tehnika, stalnim učenjem i primenom naučenog, dolazi do majstorstva. PRATI – PRIMENI - PONOVI - ISPRATI je formula uspeha koju primenjuju kako lideri tako i aikido majstori.

3.PARTNERSKI ODNOS

Uspeh u poslu zavisi od uspostavljanja i razvitka partnerskog odnosa sa klijentima u kome obe strane rade na ostvarenju zajedničkog poslovnog cilja. Pri tome, partnerski odnos ne podrazumeva kompromis, jer u njemu obe strane bivaju nezadovoljne zbog odricanja i pravljenja ustupaka. Partnerski odnos u svim sferama života karakterišu ISKRENOST, POVERENJE i DUGOTRAJNOST.

Aikido tehnike vežbaju se uvek sa partnerom. Reč partner ne koristi se slučajno, jer uspešna izvedena aikido tehnika zasnovana je prvenstveno na razvijenom partnerskom odnosu. Jedino uz “iskreno” izveden napad uke omogućava toriju da pravilno uvežba tehniku. Tori za uzvrat, poštujući iskrenost i ukazano poverenje od strane ukea, kroz pravilno izvođenje tehnike čuva ukea kako bi zajedno što duže vežbali i napredovali.

4. KOMUNIKACIJA

Čovek je društveno biće, a osnovni preduslov za uspeh u društvu je dobra komunikacija. Dobrom komunikacijom u poslu lideri ostvaruju bolje poslovne kontakte, razvijaju partnerski odnos i sklapaju bolje poslovne dogovore. Komunikacijske veštine mogu se naučiti i razvijati. Zbog važnosti i mogućnosti poboljšanja komunikacije na poslu, kompanije često organizuju seminare i radionice na kojima se uči i podstiče razvoj komunikacijskih veština.

Komunikacijske veština mogu se razviti vežbajući aikido. Aikido tehnike uče se i rade u dođou sa različitim partnerima. Tako se razvija tolerancija i stiče iskustvo u radu sa različitim tipovima ličnosti. Kroz smenjivanje uloga torija i ukea prilikom vežbanja, sagledavaju se stvari i iz drugog ugla, uči se prilagođavanje, strpljenje, čita se govor tela. Uspešna tehnika je rezultat uspešne komunikacije.

5. REŠAVANJE PROBLEMA

U kompanijama zaposleni su često prinuđeni da se usled tržišnih kretanja suočavaju sa različtitim problema, koje treba brzo rešiti i otkloniti. Lideri u poslu, problem posmatraju kao izazov iz koga će nešto naučiti, šansu za unapređenje poslovnog procesa, novu poslovnu priliku. Oni traže i pronalaze efektivna rešenja proaktivnim pristupom problemima kroz rad i razgovar sa svojim saradnicima, tražeći uzroke i ispitujući sve moguće opcije za prevazilaženje problema sve dok ne dođu do pravog rešenja. Rešenja koje će im u što kraćem roku sa mimimom sredstava doneti benefit.

Za početnike u aikidou problemi koji nastaju prilikom izvođenja tehnika mogu biti izvor frustracija. Ali tokom vrmena stalnim ponavljanjem tehnika, korekcijama kretanja, promenama položaja tela i kukova – problem postaje izazov. Ispitujući i rešavajući probleme nastale prilikom izvođenja tehnika, stiču se praktična iskustva i znanja koja predstavljaju najveći benefit na putu napretka u aikidou.

Tako dolazim do onog najvažnijeg, dragoceno nasleđe Oʼ Senseja Moriheia Ueshibe o važnosti procesa insprisanja i motivisanja drugih da vežbaju i šire aikido - lekcija je iz LIDERSTVA! Najvažniji zadatak LIDERSTVA je stvaranje novih LIDERA. A najvažniji zadatak nas koji se bavimo aikidom je stvarnje novih AIKIDO LIDERA.

“Izazov liderstva je biti jak, ali ne nepristojan; biti pažljiv, ali ne lenj; biti skroman, ali ne bojažljiv; biti ponosan, ali ne arogantan; imati humor, ali bez ludosti.”

 

Aikido bilten br.16 za 2017.

Ivan Tašić, 3.dan
mart 2017.