Dan pojasevi - 2. deo

Saša Obradović

 

Od 2 – 4. dana

Dve godine nakon Sho dana možete polagati za drugi dan, tri nakon drugog za 3. dan. Ukupno, u najsrećnijim okolnostima da do ovih pojaseva dođete u minimalnim rokovima značiće da ste nakon položenog 3. dana već 5 godina Yudansha tj. nosioc crnog pojasa, a to je najčešće i vreme za koje se dolazi od početka vežbanja do Sho dana. Ispit za 4. dan nakon najmanje 4 godine od predhodnog ispita predstavlja kraj provere tehničkog usavršavanja na način ispitivač – kandidat.

Sa 4. danom trebalo bi da ste zaokružili svoju tehničku obuku. Da li su godine dovoljan razlog da neko dobije naredni pojas?

“U poslednje vreme, kako je ime aikidoa počelo da se širi po svetu, pojavili su se ljudi koji podučavaju lažni aikido i prodaju svoje stepenove pokušavajući da osvoje popularnost i privuku nove učenike. Upotreba principa univerzuma za postizanje sopstvene slave, naročito je rđava u ovakvom slučaju, jer je cilj aikidoa da razvije humanu ličnost. Učenik mora da napreduje i kao čovek dok napreduje ka višim pojasevima. Mali napredak u tehnikama, bez napredovanja u razvoju celokupne ličnosti, ne bi trebao da bude dovoljan za sticanje višeg stepena. Ako ste nezadovoljni svojim stepenom ne preispitujte samo svoju tehniku. Stanite da bi sagledali i nedostatke vaše ličnosti. Uobičajeno gundjanje o nenapredovanju pokazuje duhovnu nezrelost.

Ako vaša ličnost i tehnike zajedno napreduju, bez vaše želje za tim, ljudi će priznati vašu vrednost, a napredovaćete i u zvanjima.” [4]

Vreme na koje se citat odnosi je sredina 60-tih godina prošlog veka. Danas su izazovi još veći – mnogo je aikido organizacija sa priznanjem od strane hombua i dan pojas je moguće dobiti od raznih instruktora.

Napredovanje u razvoju celokupne ličnosti iz pomenutog teksta na sreću nije uvršćeno u program za polaganje ali spada u neophodne uslove da bi sebe poštovali i bili priznati u sredini u kojoj vežbate - u Aikikaiju Srbije sasvim sigurno to morate da ispunite.

Borilačke veštine baštine tradiciju bušidoa, ratničkog puta i obično nas to podseti da bi i danovi trebali da prestavljaju nešto nalik činu ili ordenu u vojsci. Dan označava vaše postignuće ali određuje i vaše mesto u aikido zajednici. Nemoguće je dobiti dan izvan pripadanja nekom dođou i organizaciji koja vas promoviše.

Ispiti iz ugla ispitivača

Na svakom ispitu pa i za dan pojaseve postoje, svima je jasno, dve mogućnosti: da položite i da se to ne desi.

Ni jedan ispitivač ne voli da obara kandidate na ispitu! Sa druge strane, ako neko pokuša da dobije pojas koji ne zaslužuje, dati mu ga je loše po njega, loše po ostale koji su deo aikido organizacije i na kraju loše i po samog ispitivača. Setite se da se pojas ne osvaja nego dobija i svu odgovornost uvek nosi ispitivač - kad nekoga obori i kada mu dodeli dan. Ako ne verujete u objektivnost i čestitost onoga pred kim polažete nije vam ni mesto ispred njega kao kandidatu za viši pojas.

Retki su ispitivači koji će vam reći da se kaju za neku odluku na ispitu koju su doneli u prošlosti - ja nažalost nisam među njima i taj deo gde sam se i kod koga pokajao će izostati!

Od 5. dana

Od 5. dana ispit ne postoji. Pojas dobijate tako što vas vaš učitelj što je bolje, ili po vas gore, neko ko to nije ali morate da ga slušate jer je zadužen i odgovoran za vas predloži Hombu da zavređujete unapređenje. Diploma koju nakon toga dobijete neće biti ista kao ona do 4. dana, tekst na njoj značiće drugo, odgovornost koju bi trebao da nosi svaki od tih pojaseva višestruko je veća nego za niže dan pojaseve. Promocija ovih zvanja je uvek u okviru ceremonije Kagami Biraki praznika početkom januara u Tokiju.

Aikido napreduje, vežbača koji u njemu nakupe nekoliko decenija sve je više i ovako visoki pojasevi više nisu retkost. To što ima i onih za koje bih se verovatno složio sa vama da visoke pojaseve ne zavređuju ne treba da bude apsolutno predmet vaše pažnje, potpuno su nebitni u ovoj raspravi i težnji ka traženju istinskih vrednosti.

Na kraju

Odgovore na pitanje kako ćete znati da napredujete i koji su kriterijumi koji treba da vam pomognu da budete svesni da zavređujete naredni pojas ne možete dobiti u jednom, iako je ovo poduži, tekstu o našoj veštini. Ako prihvatite da nakon 10 godina aikido više ne vežbate nego da ga živite, savet za to ni ne sme da postoji. Svrha senseija je da vas vodi putem koji je sam prošao ali i da poseje ideju koju aikido nosi u svakog u vas. Na svakom je da vidi koje će plodove to vredno drvo dati u njegovom vrtu. Vašu meru morate sami otkriti u godinama koje vam slede u aikidou.

Poetski tekst dat u nešto kraćem obliku “O smislu i nivoima danova” koji sledi, može vam na posletku poslužiti za dalje razmišljanje o ovoj temi.

Smisao i nivo danova

1 – SHODAN – Prvi DAN

SHO je početak, ono što započinje.

Telo počinje najzad da odgovara na komande i može da reprodukuje tehničke forme. Počinjemo da stičemo određenu ideju o tome šta je aikido. Treba se truditi da se vežba i prikazuje polako ako je potrebno, vodeći računa o preciznosti i tačnosti.

2 – NIDAN – Drugi DAN

Na praksu Sho dana dodajemo brzinu i snagu dok u isto vreme pokazujemo veću mentalnu odlučnost. To se kod kandidata izražava kroz osećaj da je napredovao. Ispitivač mora taj napredak da oseti kroz uvid u jasnoći prestavljanja formi i orijentacije u radu.

3 – SANDAN – Treći DAN

To je početak razumevanja kokyu ryoku (koordinacije fizičke moći sa ritmom disanja). Ulaz u duhovnu dimenziju aikidoa. Finoća, preciznost i tehnička efikasnost počinju da se ispoljavaju. Tada postaje moguće da se ti kvaliteti prenose, predaju, ostavljaju u nasleđe.

4 – YONDAN – Četvrti DAN

Na ovom naprednom nivou počinjemo da uviđamo principe koji rukovode tehnikama. Postaje moguće preciznije voditi vežbače putem koji je pokazao osnivač.

STEPENI VISOKOG NIVOA

GODAN (5. dan) – ROKUDAN (6. dan) NANADAN (7. dan) – HACHIDAN (8. dan)

Stepeni do (uključujući) 4. dan, odgovaraju napredovanju u aikidou na tehničkom planu. Ove tehnike moraju se smatrati kao osnova, dopuštajući vežbaču razvijanje svih svojih potencijala.

Počev od Godana (5. dan), vladanje tehnikom aikidoa mora da se upotpunjava majstorstvom na duhovnom polju i na polju opšteg ponašanja.

5– Smisao i nivo Godan-a (5. dan)

Veština poštuje principe a duh, koji počinje da se oslobađa od forme, ne robuje više spoljnim vidovima tehnike. Nova tehnička rešenja pojavljuju se u skladu sa situacijom.

6 – Smisao i nivo Rokudan-a (6. dan)

Tehnika je brilijantna, pokret je fluidan i moćan. Onome ko posmatra nameće se kao očiglednost. Snaga i fizička raspoloživost (sposobnost) kao i mentalna bistrina se ujedinjuju nedvosmisleno u pokretu i takode izražavaju i u svakodnevnom životu.

7 – Smisao i nivo Nanadan-a (7. dan)

Biće se oslobađa svojih pomračenja i pokazuje svoju pravu prirodu. Pokazuje svoje istinsko svojstvo, (sopstvo). Oslobođeno svih veza ono oseća radost življenja ovde i sada.

8 – Smisao i nivo Hachidan-a (8. dan)

Izvan života i smrti bistar duh je otvoren, sposoban da ujedini suprotnosti - bez neprijatelja, on se ne bori. Bez borbe, bez neprijatelja, on je večiti pobednik, večito pobedonosan. Bez okova on je slobodan, slobodan u svojoj slobodi. O Sensei je govorio: “Pred neprijateljem dovoljno je što stojim uspravno i ništa više od toga”. Njegova vizija zaokružuje i harmonizuje sveukupnost.

Tu ništa ne prestaje. Čak i najčistija voda može se pokvariti u moru: ne treba nikad zaboraviti duh početnika dok čini svoj prvi korak.[5]

 

Saša Obradović, 6.dan
april 2017.

  __________________

  [4] Koichi Tohei, “Aikido in daily live”, Rikugei Publishing   House, Tokyo 1966.
  [5] “Smisao i nivo danova, kriterijumi za procenu”, Nobujaši Tamura, mart 1995.