Aikido i ego

David Kulišić

 

Osnivač aikidoa Morihei Ueshiba je rekao: “Prava pobjeda je pobjeda (vladanje) nad samim sobom."

Šta je on pri tome mislio, mislio je da prije svega trebamo nadvladati negativne misli, osjećaje i stanja svijesti (strah, ljutnju, mržnju, zavist, vezanost, pohlepu, ljenost, oholost…), mislio je da trebamo da savladamo svoj ego i tako postanemo jači duhovno i psihički. Naravno uz bavljenje aikidom vježbač postaje i fizički jači i sposobniji ali se uvijek akcenat stavljao na duhovni i psihički napredak.

Antički mudrac Sokrat je rekao: “Upoznati samoga sebe je sam vrh filozofije.”

On je prije svega mislio da smo najveća tajna mi sami sebi i da nemože biti mudar onaj ko prije svega ne upozna samoga sebe. Vrlo je bitno pri tome spoznati da niko nije savršen i najbolji. Činjenica je da postoje ljudi sa jakim egom koji misle da su najbolji , da su savršeni i da oni nemaju ništa od nikoga da nauče. Istina je naime suprotna jer od najboljih uvijek ima boljih a savršenih nema jer svi mi možemo biti bolji nego što jesmo. Ista filozofija se odnosi i na aikido.

Dakle možemo reći da je u aikidou jako bitno prvo spoznati sebe a zatim i pobjediti same sebe i tako postati bolja osoba. Biti bolji danas nego juče.

Ego je Vaš prijatelj kada Vas treba zaštiti od napada drugih, u većini slučajeva on može biti Vaš neprijatelj.

Jedna izreka kaže: “Nema sebe. Nema problema. “