Ispit u Bijeljini 2019, Bosna i Hercegovina

AK "Yoshinkan"
Bijeljina, 17. mart 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. oktobar 2018. Bijeljina, BiH, Seminar AD "Yoshinkan", Saša Obradović 6.dan

  8. jul 2018. Bijeljina, BiH, ispit u AD "Yoshinkan", Saša Obradović 6.dan

29. april 2018. Bijeljina, BiH, Seminar AD "Yoshinkan", Saša Obradović 6.dan