Seminar u Bijeljini, Bosna i Hercegovina

AK "Yoshinkan"
Bijeljina, 21. oktobar 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Hvala Nataši, Duletu, Ogiju, Dušanu i domaćinima! Saša Obradović 6.dan

21. oktobar 2018. Bijeljina, BiH, Seminar AD "Yoshinkan", Saša Obradović 6.dan

  8. jul 2018. Bijeljina, BiH, ispit u AD "Yoshinkan", Saša Obradović 6.dan

29. april 2018. Bijeljina, BiH, Seminar AD "Yoshinkan", Saša Obradović 6.dan