Seminar u Nišu

AD "Taka"
Niš, 27. septembar 2015. Saša Obradović 5.dan Shidoin

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar u okviru "Japanniš 2015." manifestacije bio je posvećen aiki đou ili štapu.