Seminar u Nišu

AD "Taka" AD"Sensei" AD "Ozren"
Niš, februar 2014. Saša Obradović 5.dan Shidoin

 

 

 

 

Preko 90 učesnika iz 14 klubova!