Seminar u Nišu

AD "Taka" AD"Sensei" AD "Ozren"
Niš, 15. jun 2013. Saša Obradović 5.dan Shidoin

 

U organizaciji AD"Sensei", AD "Taka" i AD "Ozren", 15. jun n 2013. godine održan je seminar koji je vodio Saša Obradović, Shidoin 5.dan.

Na ovom velikom seminaru sa skoro 60 učesnika prisutni su bili, pored članova klubova organizatora i gosti iz drugih klubova van Aikikai Srbije.