20 godina AD "IKEDA"

AD "Ikeda"
Niš, 22 i 23.septembar 2018.
Saša Obradović 6.dan, Igor Strahinić 5.dan, Duško Kulačin 4.dan, Ivan Tašić 4.dan, Milan Bošković 4.dan, Zoran Lukić 3.dan, Katarina Obradović 3.dan

Na samom kraju leta održan je veliki dvodnevni seminar u Nišu koji je vodilo sedam instruktora Aikikai Srbije u sklopu proslave 20 godina od osnivanja AD "Ikeda".