Seminar u Nišu

AD "Ikeda"
Niš, 27. jun 2009. Saša Obradović, 4.dan

Fotografije sa tradicionalnog junskog klupskog seminara u Nišu.